czwartek, 30 października 2014

Praca nad projektem

W grudniu 2014 roku grupa nauczycieli z Publicznego Gimnazjum nr 9 w Białymstoku (Iwona Gawryluk, dyrektor szkoły Alfred Komar, wicedyrektor Agnieszka Roszkowska, Marzena Korolczuk, Katarzyna Anikiej, Norbert Toruński, Sergio Aparicio Peralta, Bożena Teleszewska, Katarzyna Żukowska –Suchocka i Anna Aparicio Peralta) przystąpiła do pracy nad projektem w ramach programu Erasmus+ Mobilność.Realizacja projektu Erasmus+ ma na celu poprawę jakości pracy instytucji uwzględniając jej wymiar europejski i wspierając aktualne priorytety europejskie. 

Jest to projekt instytucjonalny, koncentrujący się długofalowym efekcie dla całej instytucji, której pracownikami są uczestnicy mobilności. Obecnie trwają prace dotyczące opracowania europejskiego planu rozwoju szkoły. O dalszych postępach w pracy nad projektem zespół poinformuje po kolejnym etapie działań projektowych.