środa, 22 czerwca 2016

Raport z działań zrealizowanych w ramach programu Erasmus+ w okresie od lutego 2016r. do czerwca 2016r.


Raport z realizacji projektu w ramach  Erasmus+

Szkoła otwarta na Europę” w Publicznym Gimnazjum nr 9 w Białymstoku

za okres: luty 2016r. - czerwiec 2016r.Termin
Organizatorzy/ osoby odpowiedzialne/uczestnicy
Działanie
Efekty działania
Luty 2016r.
Nauczyciele
j. hiszpańskiego: Anna
i Sergio Aparicio Peralta
Uczestnicy : uczniowie klasy dwujęzycznej Ia

1. Przygotowanie pokazu mody
w ramach podsumowania działu materiału poświęconego ubraniom.
2.Uczniowie opisywali stylizacje po hiszpańsku przy każdym pojawiającym się na wybiegu modelu.


1. Nauka języka obcego poprzez zabawę.
2. Porozumiewanie się
w języku obcym
w sytuacjach typowych dla dnia codziennego.
3. Utrwalanie nowo poznanego słownictwa.
24 luty 2016r.
Iwona Gawryluk/
Uczestnicy: klasa III d oraz nauczyciele języków obcych PG9
1. Przygotowanie i prowadzenie lekcji otwartej z języka angielskiego dla nauczycieli naszego gimnazjum  
z zastosowaniem metody oceniania kształtującego.

1. Zapoznanie
z efektywna metodą pracy na lekcji języka angielskiego oraz wykorzystanie IT.
2. Dzielenie sie wiedzą
i doświadczeniem
z koleżankami z pracy.
Luty 2016r.
Katarzyna Żukowska- Suchocka/
Uczestnicy: klasa ?
1. And the Oscar goes to.... Wykorzystanie możliwości dostępnych uczniom kamer, aparatów cyfrowych do nagrywania filmów przez uczniów poza szkołą, prezentujące ich samych
w różnych rolach w języku angielskim - dialogi typu role-play.


1. Pobudzanie kreatywności uczniów.
2. Motywowanie do stosowania języka obcego pozaq szkołą.
3. Doskonały materiał do wykorzystania na kolejnych zajęciach.
Marzec 2016r.
Katarzyna Żukowska- Suchocka/
Uczestnicy: klasa

1. Kolejna lekcja angielskiego
z wykorzytaniem dialogi typu
role-play.
2. Uczniowie kręcą filmy reklamujące produkty.
1. Pobudzanie kreatywności uczniów.
2. Motywowanie do stosowania języka obcego poza szkołą.

Marzec 2016r.
Iwoan Gawryluk, Katzrzyna Żukowska- Suchocka, Koło Europejskie
Uczestnicy: rodzice, uczniowie, goście odwiedzający naszą szkołę
1. Dzień otwarty w naszej szkole, 2. Przygotowanie prezentacji multimedialnej, tablicy informacyjnej o projektach realizowanych w naszym gimnazjum, a także o programie Erasmus+.

1. Promowanie projektów unijnych realizowanych
w gimnazjum,
a w szczególności Erasmus +.
2. Zachęcanie uczniów
i rodziców do udziału
w projektach unijnych.
Marzec 2016r.
Iwona Gawryluk/ Dyrekcja gimnazjum
1. Przygotowanie i umieszczenie na budynku szkoły tablicy reklamującej projekt "Szkoła otwarta na Europę" z programu Erasmus +.

1.Promocja projektu „Szkoła otwarta na Europę” z programu Erasmus +.
Marzec 2016r.
Iwona Gawryluk, Bożena Teleszewska, Katarzyna Żukowska- Suchocka
1. We know a lot about British Isles- zorganizowanie konkursu wiedzy o wyspach brytyjskich.


1. Popularyzowanie wiedzy o kulturze, historii, tradycji
i geografii Zjednoczonego Królestwa wśród uczniów gimnazjum.
Marzec 2016r.
Iwona Gawryluk
Uczestnicy: nauczyciele ze szkoły w Dobrzyniewie Dużym i PG 15
1. Przygotowanie spotkania szkoleniowego pt. "Jak zachęcić młodzież do nauki jezyków obcych - dzielenie się zdobytą wiedzą!" dla nauczycieli
z zaprzyjaźnionych szkół - Dobrzyniewo Duże i PG15 , którego celem było  przedstawienie  ciekawych pomysłów  na uatrakcyjnienie lekcji,  które zmotywują uczniów do nauki języków obcych.
1.Skuteczne motywowanie uczniów do nauki języków obcych z wykorzystaniem nowatorskich metod IT.
Marzec 2016r.
Iwona Gawryluk
1. Złożone dwóch projektów z akcji KA2 z programu Erasmus Plus:
1. "Be A Buddy Not A Bully"
(projekt dotyczy cyberprzemocy wśród uczniów).
2. "Free Activity Classroom"  (zaktywizowanie uczniów do działań na forum szkoły)

1. Zdobycie przez uczniów praktycznych umiejętności radzenia sobie z przejawami cyberprzemocy
2. Nauczyciele, rodzice pogłębią wiedzę
 o niebezpieczeństwach grożących dzieciom korzystających z sieci
3. Uczestnicy projektu poznają kulturę i zwyczaje krajów partnerskich.

Kwiecień
2016r.
Katarzyna Anikiej/Anna Aparacio Peralta
Uczestnicy: uczniowie klasy IIIa i IIIb
1. Udział uczniów w licznych przedsięwzięciach organizowanych w Białymstoku z okazji Dni Hiszpańskich.
- wernisaż wystawy fotograficznej Ryszarda Sobolewskiego „Wenezuela i jej uroda”,
- tandup „Zapiski Hiszpana żyjącego w Polsce” Conrado Moreno,
-  językowe  warsztaty sportowe dla dzieci i młodzieży z Pablo Contreras Garcia  i Alvaro Poza Santamaria

1. Poszerzenia wiedzy na temat krajów hiszpańskojęzycznych.
2. Spotkania
z ciekawymi ludźmi, którzy reprezentują kulturę iberyjską.
3. Doskonalenia umiejętności językowych.

Kwiecień 2016r.
  PUczestnicy i organizatorzy: Iwona Gawryluk, Publiczne Gimnazjum nr 9 w Białymstoku - uczennice Koła Europejskiego/Alytus Likiskeliai w  Alytus (Litwa)
1. Udział w Międzynarodowy projekt e-Twinning - „Music connects cultures”

1. Nauka języka poprzez muzykę. Wymiana doświadczeń kulturowych na platformie e- Twinning.
Kwiecień 2016r.
Agnieszka Roszkowska/ Iwona Gawryluk
1. Udział w spotkaniu SElfie+ PROMUJ I INSPIRUJ! w ramach promocji w projektów z sektora Edukacja Szkolna. Tematyka szkolenia:
1. Promowanie projektów za pomocą narzędzi internetowych.
2. Prawa autorskie-
3. Warsztaty eTwinning
1.Efektywne promowanie projektów
z wykorzystaniem Internetu i telefonów komórkowych.
2. Poszukiwanie pratnerów projektów poprzez platformę.
Maj 2016r.
Uczniowie klas:1b, 1d, 1f, 3a, 3d, 3e wraz z wychowawcami i opiekunami.

Dzień Europejski nad jeziorem:
- Klasa 1b przedstawiła kulturę Niemiec,
- 1d skupiła się na walorach Włoch, - 1f koncentrowała się na Wielkiej Brytanii,
- 3a na barwności kultury Hiszpanii,
- klasa 3d zaprezentowała bogactwo kultury Grecji
- klasa 3e przedstawiła Irlandię

1. Zapoznanie z kulturą, tradycją, historią wybranych krajów Unii Europejskiej.
2. Nauka poprzez zabawę.
3. Promowanie tolerancji wśród młodzieży wobec innych kultur.
Maj 2016r.
Katarzyna Anikiej/ klasa IIIa
1. Podsumowanie dwumiesięcznego projektu klasy dwujęzycznej IIIa Comunidades Autonamas, czyli Wspólnoty autonomiczne Hiszpanii.

1. Zapoznanie z historią, kuchnią, muzyką, architekturą , ważnymi postaciami poszczególnych Wspólnot autonomicznych Hiszpanii.
2. Wykorzystanie
 i nauka słownictwa hiszpańskiego.
Maj 2016r.
Agnieszka Roszkowska
1.Udział w szkoleniu – Kurs e-Twinning – Tydzień z Prezi.
1.Doskonalenie umiejętności związanych z wykorzystaniem
e-Twinningu
2.Doskonalenie umiejętności wykorzystania programu Prezi, czyli tworzenia
i przedstawiania prezentacji na tzw. wirtualnym płótnie.
Maj – czerwiec 2016r.
Katarzyna Anikiej
Anna Aparicio - Peralta
1.Uczestnictwo w lekcjach języka hiszpańskiego. Zajęcia (10 godzin) zostały przygotowane i przeprowadzone przez Annę Aparicio – Peraltę.
Zajęcia odbywały się w ramach przygotowań do kursu językowego w Hiszpanii (lipiec 2016r.)
1.Współpraca nauczycieli w ramach zespołu projektu „Szkoła otwarta na Europę”. Zajęcia przeprowadzone przez Anię pozwoliły przygotować się kursantce – K. Anikiej do wyjazdu.
Czerwiec 2016r.
Uczestniczki Koła Europejskiego/ Iwona Gawryluk

1. Etwinning - śpiewamy po litewsku: wykonanie piosenki słynnego litewskiego piosenkarza Naktinesa Personosa.

1. Poznawanie i nauka języka litewskiego.
Czerwiec 2016r.
Iwona Gawryluk/ osoby odwiedzające Fanpage

Prowadzenie Fanpage projektu "Szkoła Otwarta na Europę" na portalu społecznościowym facebook.1. Promowanie działań projektu "Szkoła Otwarta na Europę" wśród szerokiego grona uczestników portali społecznościowych.
Czerwiec
2016r.
Iwona Gawryluk
Udział w spotkaniu informacyjnym Erasmus + Edukacja Szkolna prowadzonym przez pana Damiana Ciachorowskiego.
1. Zdobycie
i uporządkowanie dotychczasowej wiedzy o projekcie.
Czerwiec 2016r.
Agnieszka Roszkowska
Udział w szkoleniu – „jak uczestniczyć w programie e-Twinning.”
1.Doskonalenie umiejętności związanych z wykorzystaniem e- Twinningu, zapoznanie się z nowymi możliwościami, nawiązywanie współpracy z innymi szkołami a przez to promocja naszej.
Czerwiec
2016r.
Katarzyna Anikiej
1.Udział w szkoleniu – Kurs
e-Twinning – „Tydzień z mapą mentalną.”
1. Poznawanie nowych sposobów wykorzystania e-Twinningu jako narzędzia współpracy szkół za pomocą mediów elektronicznych
2.Doskonalenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych.


Spotkanie zespołu

Sprawozdanie ze spotkania zespołu realizującego projekt : „Szkoła otwarta na Europę”.

1.      Miejsce:  Publiczne Gimnazjum nr 9 w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 5/7

2.      Termin:  21. O6. 2016r.


3.      Uczestnicy spotkania:

Iwona Gawryluk, Alfred Komar, Agnieszka Roszkowska, Anna Aparicio-Peralta, Sergio Aparicio- Peralta, Marzena Korolczuk, Katarzyna Anikiej, Katarzyna Suchocka – Żukowska, Bożena Teleszewska, Norbert Toruński


4.      Tematyka i przebieg spotkania:

·         Sprawozdanie z realizacji projektu w 2 semestrze (luty – czerwiec 2016r.) oraz dyskusja.

·         Sprawy związane z kolejnymi mobilnościami nauczycieli do Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

·         Wnioski do pracy w kolejnym roku szkolnym.
środa, 15 czerwca 2016

Zakończenie projektu eTwinning

„Music connects cultures” projekt na platformie eTwinning
Partnerzy projektu: 
1.       Publiczne Gimnazjum nr 9 w Białymstoku - uczennice Koła Europejskiego www.pg9.bialystok.pl
2.       Alytus Likiskeliai w  Alytus (Litwa) www.likiskeliai.alytus.lm.lt
  
    Cele projektu:

Cele ogólne:
  • uświadomienie gimnazjalistom wartości związanych z kulturą innego kraju,
  • poznanie sylwetek popularnych piosenkarzy i zespołów muzycznych Litwy,
  • uświadomienie znaczenia znajomości języków obcych
  • rozwijanie kompetencji językowych

Cele szczegółowe:
1.      Cele wychowawcze:
Ø  kształcenie umiejętności współpracy w grupie,
Ø  umiejętność planowania pracy,
Ø  wdrażanie do systematycznej pracy,
Ø  kształtowanie nawyku estetycznego wykonania pracy,
Ø  kształtowanie nawyku wywiązywania się z powierzonych zadań,
Ø  kształtowanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów,
Ø  kształtowanie umiejętności prezentowania własnych osiągnięć,
Ø  kształtowanie umiejętności przygotowania do publicznych wystąpień.

2.      Cele dydaktyczne:
Ø  zapoznanie się z kulturą, muzyką kraju partnerskiego - Litwa,
Ø  kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,
Ø  kształtowanie umiejętności pracy w programie Microsoft Power Point,
Ø  zapoznanie się z programami do obróbki zdjęć, programem Movie Maker


1)      Plan pracy:


Działanie w projekcie
Uczniowie realizujący zadanie
Terminy realizacji

Rozpoczęcie
Zakończenie
Odbiorcy
Forma prezentacji


1.      Uczniowie mailowo wymieniają się informacjami z uczniami ze szkoły Litewskiej na temat: swojego wieku, zainteresowań, planów na przyszłość, ulubionych piosenkarzy i zespołów muzycznych2.      Przygotowanie informacji na temat najpopularniejszych polskich piosenkarzy i zespołów muzycznych3.      Przygotowanie prezentacji multimedialnej w Power Point i  Movie Maker z  popularnym polskim piosenkarzem / zespołem muzycznym4.      Opublikowanie na platformie etwinning prezencji mutlimedialnej5.      Zapoznanie się z zaproponowanym przez uczniów z Litwy utworem muzycznym

6.      Nauka piosenki litewskiej  „Kaltas ruduo”. Nagaranie wyuczonej piosenki i publikacja jej na platformie eTwinning
Nikola Dec
Weronika Chilińska
Alicja Ludwik
Karolina Milewska
Julia Pożarska

Nikola Dec
Weronika Chilińska
Alicja Ludwik
Karolina Milewska
Julia PożarskaNikola Dec
Weronika Chilińska
Alicja Ludwik
Karolina Milewska
Julia PożarskaNikola Dec
Weronika Chilińska
Alicja Ludwik
Karolina Milewska
Julia Pożarska
Nikola Dec
Weronika Chilińska
Alicja Ludwik
Karolina Milewska
Julia PożarskaNikola Dec
Weronika Chilińska
Alicja Ludwik
Karolina Milewska
Julia PożarskaStyczeń 2016


Luty 2016
Kwiecień 2016Maj 2016


Maj 2016Czerwiec 2016Czerwiec 2016


Marzec 2016
Maj 2016Maj 2016


Czerwiec 2016Czerwiec 2016Uczniowie
Alytus Likiskeliai w  Alytus (Litwa)

1.Uczniowie
Alytus Likiskeliai w  Alytus (Litwa)

 2.Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 9 klasy Ic, Id,Ie, IIC, IIId, IIIf, IIIc1.Uczniowie
Alytus Likiskeliai w  Alytus (Litwa)

 2.Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 9 klasy Ic, Id,Ie, IIC, IIId, IIIf, IIIcKopie emaili publikowane na platforma etwinning
Prezentacja multimedialna w Power Point i Movie Maker opublikowana na platformie eTwinning
Prezentacja multimedialna w Power Point i Movie Maker opublikowana na platformie eTwinning