piątek, 28 kwietnia 2017

Anieta śród młodziezy PG9 - zakończenie projektu

W kwietniu   2017 roku przeprowadziliśmy ankietę wśród uczniów naszego gimnazjum dotyczącą wykorzystania narzędzi TIK i metod aktywizujących wykorzystywanych przez nauczycieli w prowadzeniu zajęć lekcyjnych. Zadaliśmy ankietowanym  także pytanie dotyczące motywacji do nauki  języków obcych
       Badanie zostało przeprowadzone wśród uczniów klas drugich  i trzecich za pomocą krótkiej anonimowej ankiety. W badaniu wzięło udział 100 osób. Ankieta składała się z pięciu pytań. Otrzymaliśmy następujące wyniki:

Pyt. 1. Zakreśl przedmioty (maksymalnie 5), na których nauczyciele najczęściej korzystają z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (np. ćwiczenia online, gry online, podręczniki interaktywne, filmy edukacyjne, itp.).
język polski,   język angielski,    język hiszpański,   historia,    matematyka,   fizyka,   biologia, geografia,      technika,   informatyka,    religia,   WOS

Wyniki pokazują, że narzędzia TIK najczęściej wykorzystywane są na lekcjach języka angielskiego (83  ankietowanych – 83%) oraz języka hiszpańskiego (62 ankietowanych – 62%). Nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne często są również wykorzystywane na historii (48 osób – 48%) oraz biologii (38 osób – 38%).

Pyt. 2. Na których przedmiotach, w porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym, wzrosła liczba metod aktywizujących i motywujących uczniów do nauki? (zakreśl maksymalnie 5 przedmiotów)
język polski,   język angielski,    język hiszpański,   historia,    matematyka,   fizyka,   biologia, geografia,      technika,   informatyka,    religia,   WOS

Większość uczniów (59 ankietowanych – 59%) uznało, że takim przedmiotem jest język angielski. 39 (39%) ankietowanych wskazała język hiszpański, zaś 23 osób (23%) wskazało, że takim przedmiotem jest matematyka.

Pyt. 3. Czy okolicznościowe konkursy językowe, które pojawiają się w szkole (np. z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych, Bożego Narodzenia, Dnia Świętego Patryka, itp.) motywują cię do nauki języków obcych?
                a) tak                                                                                   b) nie

Większość ankietowanych (68 osoby – 68%) odpowiedziała, że konkursy okolicznościowe, które coraz częściej pojawiają się w naszej szkole stanowią dodatkowy czynnik motywujący do nauki języków obcych.

Pyt. 4. Czy uważasz, że znajomość języków obcych będzie ci potrzebna w przyszłości?
                a) tak                                                                                   b) nie
Ogromna większość ankietowanych (95 osoby – 95%) odparła, że w przyszłości wykorzysta znajomość języków obcych.

Pyt. 5 Na jakich przedmiotach wykorzystujesz technologia informacyjno-komunikacyjne do tworzenia prezentacji multimedialnych, filmów, blogi (zakreśl maksymalnie 5 przedmiotów)
język polski,   język angielski,    język hiszpański,   historia,    matematyka,   fizyka,   biologia, geografia,      technika,   informatyka,    religia,   WOS

Wyniki pokazują, że znacznie wzrosło użycie narzędzi TIK  a także metod aktywizujacych na zajeciach lekcyjnch.  Narzedzie TIK najczęściej wykorzystywane są na lekcjach języka angielskiego (98  ankietowanych – 98%) oraz języka hiszpańskiego (94 ankietowanych – 94%) . Ponad 90% badanych  stwierdziło, że lekcje sa ciekawsze i urozmaicone .

poniedziałek, 24 kwietnia 2017

Dni Hiszpańskie w Białymstoku

   Podobnie jak w ubiegłym roku przedstawiciele naszej szkoły - uczniowie klasy I G skorzystali z bardzo bogatej oferty fantastycznej imprezy, jaka od 10 lat odbywa się w naszym mieście, a jest organizowana przez szkołę języka hiszpańskiego - Granvia.
   W tym roku uczestniczyliśmy w wernisażu wystawy "Hiszpańskie miasta na liście światowego dziedzictwa ludzkości UNESCO, w prezentacji twórczości Pabla Picassa oraz w koncercie muzyki hiszpańskiej Marty Quintany.
   Większość imprez odbywała się w Białostockim Teatrze Lalek i była (co ważne) bezpłatna.
   Uczestnictwo w Dniach Hiszpańskich to doskonała okazja do pogłębienia własnych umiejętności językowych, przyjrzenia się bliżej szeroko rozumianej kulturze Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej. Takie spotkania rozszerzają horyzonty młodych ludzi, pozwalają zrozumieć współczesny świat, otworzyć się na innych.wtorek, 18 kwietnia 2017

poniedziałek, 3 kwietnia 2017

„Żyj zdrowo!”- Healthy lifestyle” - e-Twinning

Pierwsze spotkanie e-twinningowe „Żyj zdrowo!”- Healthy lifestyle” za nami. Uczniowie SP15 i PG9 wspólnie przygotowali w formie plakatów Księgę pt: „Jak żyć zdrowo”. Zajęcia rozpoczęły się od krótkiej prezentacji multimedialnej przygotowaną prze panią Izabelę Kuczyńską na temat zdrowego odżywiania. Praca w grupach dała możliwość lepszego poznania się uczniów, wymiany doświadczeń i wiedzy . Dzisiejsze spotkanie zachęciło młodzież do stosowania w swoim życiu nawyków zdrowego odżywiania .

e-Twinning

Uczniowie naszej szkoły mogą rozwijac swoje pasje poprzez realiację projektów e-Twinning. Szkoła przystapiła do trzech projektów krajowych i będzie ubiegac sie o Krajową Odznakę Jakości, a w pózniejszym etapie o Europejska Odznakę Jakości. Szkołami partnerskimi są szkoły lokalne : SP15, PG15 i PG w Dobrzyniewie Dużym. W kwietniu przystępujemy do międzynarodowych projektów e-Twinning z Portugalią i Turcją

sobota, 1 kwietnia 2017

"Enjoy your meal!" - e Twinning

Uczniowie z zaprzyjażnionych białostockich szkół podstawowych uczestniczyli w lekcji języka angielskiego "Enjoy your meal!" zorganizowanej przez Iwone Gawryluk nauczycielkę języka angieslkiego.  Celem zajęć było zapoznanie z  zasadami zdrowego odżywiania. Uczniowie samodzielnie przygotowali smaczne i zdrowe kanapki, a przy okazji nauczyli sie nowych słów i zwrotów w jezyku angielskim, a także jak zdrowo przygotować posiłki


Spotkania online

Uczniowie obu szkół spotykaja sie na bieżaco na platformie todaysmeet.com w celu realizacji zamerzonych celów w projekcie eTwinning "Helathy lifestyle - Żyjmy zdrowo"