poniedziałek, 31 października 2016

Mobilność do Brighton - prezentacja dla społeczności szkolnej

Po prezentacji dla Rady Pedagogicznej przyszedł czas na przedstawienie informacji o mobilności do Brighton społeczności uczniowskiej. Wspólnie z Panią Bożeną Teleszewską zapoznałyśmy uczniów Publicznego Gimnazjum ze szczegółami naszej wizyty w Brighton. Uczniowie zadawali mnóstwo pytań o szczegóły naszego pobytu. Wiedza przekazana uczniom odnośnie realiów kulturowych Brighton i okolic z pewnością przyda im się w zbliżającym się konkursie wiedzy odnośnie tego miasta.


Szkolenie Rady Pedagogicznej - mobilność Brighton

W październiku zapoznałyśmy Radę Pedagogiczną Publicznego Gimnazjum nr 9 w Białymstoku z prezentacją z mobilności w Brighton, którą odbyłyśmy w lipcu 2016 roku.
Zapraszamy do obejrzenia:)
 
 

czwartek, 27 października 2016

Kulturowo i wesoło na lekcji języka angielskiegoUczniowie klasy Ic i Ig przygotowali prezentacje multimedialne na temat kultury i tradycji Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. Poprzez świetną zabawę uczniowie poszerzyli swoje wiadomości z zakresu kultury i tradycji krajów Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a także udoskonali swoje kompetencje językowe.  

 

wtorek, 25 października 2016

„ Erasmus Plus – Białystok" - dzielimy sie wiedza i doświadczeniem

„ Erasmus Plus – Białystok" - dzielimy sie wiedza i doświadczeniem

Dnia 24 października  2016 roku  w ramach zespołu "Erasmus Plus- Białystok " spotakałam się z nauczycielką Zespołu szkolno -przedszkolnego w Krypnie  panią Aneta Sokolewicz. . Celem spotkania było:
- podzielenie się zdobytą wiedzą w pisaniu i zarządzaniu projektami Erasmus + z akcji KA1 i KA2
- podzielenie się doświadczeniem z odbytych mobilności
- wymiana dobrych praktyk
- zachęcenie do udziału w programie Erasmus +

Konkurs piosenki angielskiej "Singing is fun"


Dnia 25 października 2016 roku, zorganizowałyśmy szkolny konkurs piosenki angielskiej "Singing is fun" w ramach realizacji projektu "Szkoła otwarta na Europę". Głównym założeniem konkursu jest:
  •  propagowanie nauki języków obcych
  • motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób
  • utrwalanie i wzbogacenie leksyki
  • prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów
  • rozbudzanie wiary we własne siły i możliwości
Jury w składzie nauczycieli języka angielskiego : Katarzyna Żukowska-Suchocka, Beata Piechowska i Iwona Gawryluk przyznało:
 2 pierwsze miejsca : Maja Guzowska i Oliwia Ignatowska (duet)
                                    Dominik Wądołowski 
2 drugie miejsca:      Ada Tofiluk
                                    Marcelina Hryniewicka
1 trzecie miejsce :         Natalia Kort  

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim  uczestnikom konkursu !!!

 

czwartek, 20 października 2016

Udział w kursie z języka angielskiego poprzedzającym wyjazd do Irlandii, Cork
          Dzięki udziałowi w programie Erasmus+ dyrektor Alfred Komar, Sergio Aparicio Peralta i Norbert Toruński mogli  uczęszczać na zajęcia z języka angielskiego, które pomogły im  przypomnieć i usystematyzować dotychczasową wiedzę i umiejętności językowe. Zajęcia trwały od 05.09.2016 r. do 30.09.2016r.  prowadzone przez lektorkę panią Mgdalenę Olszewską ze szkoły językowej MOOSE.
          Udział w zajęciach pomógł przygotować się do testu, który kwalifikował uczestników do poziomu grup nauczania w Cork English College. Udział w kursie przygotowawczym pozwolił uczestnikom nabycie większej pewności siebie w codziennej komunikacji.
Nauczycielki języka angielskiego Publicznego Gimnazjum, Iwona Gawryluk, Katarzyna Żukowska- Suchocka i Bożena Teleszewska  na spotkaniach wrześniowych przybliżyły kulturę, zwyczaje i historię Irlandii.
            Kurs językowy zakończony ankietą ewaluacyjną, która sprawdzała przydatność organizowania takich zajęć. Z ankiety wynikało, że przed rozpoczęciem kursu poziom znajomości języka angielskiego oceniony został  jako niski, natomiast po zakończonych zajęciach   poziom wiedzy wzrósł do poziomu średniego. Po ukończeniu kursu szczególnie poprawiły się  kompetencje w zakresie wymowy i akcentowania oraz konwersacji w języku angielskim.