sobota, 28 listopada 2015

Dzielimy się wiedzą z koleżankami i kolegami z pracy.

Dzielimy się wiedzą z koleżankami i kolegami z pracy.

 25 listopada 2015r na Radzie Pedagogicznej przedstawiłyśmy relację w formie prezentacji multimedialnej z dotychczasowych działań podjętych w ramach programu Erasmus+ .
 Również opisałyśmy krótko nasze najważniejsze refleksje związane z pobytem na Malcie, przybliżyłyśmy kulturę, tradycję, mentalność Maltańczyków.

Mamy nadzieję, że to zachęci w przyszłości innych nauczycieli do udziały w kolejnych projektach unijnych.

piątek, 20 listopada 2015

Konkurs piosenki angielskiej - "Singing is fun"


W ramach realizacji projektu "Szkoła otwarta na Europę" Katarzyna Suchocka-Żukowska, Karolina Wyrzykowska i Iwona Gawryluk zorganizowały konkurs piosenki angielskiej "Singing is fun". Jest to jedna z form zachęcenie uczniów do nauki języka angielskiego. Poprzez dobrą zabawę,  rozbudzamy potrzebę  nauki języków obcych.

 Zwyciężczyni konkursu - Weronika Zapolnik klasa IIIa
Uczestnicy konkursu wraz z jury :)

English is fun - blog

Kurs na Malcie przekonał mnie, że  rewelacyjną i skuteczną metodą zachęcającą  uczinów do nauki jest wykrzystanie technologii TIK. Wspólnie z uczniami stworzyliśmy blog - Englishisfunpg9.blogspot.com. Publikujemy tam nasze działania związane ze skutecznymi i atrakcyjnymi metodami nauki języka angielskiego.

sobota, 14 listopada 2015

Spotkanie zespołu

Sprawozdanie ze spotkania zespołu realizującego projekt : „Szkoła otwarta na Europę”.

1.      Miejsce:  Publiczne Gimnazjum nr 9 w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 5/7

2.      Termin:  12. 11. 2015r.


3.      Uczestnicy spotkania:

Iwona Gawryluk, Alfred Komar, Agnieszka Roszkowska, Anna Aparicio-Peralta, Sergio Aparicio- Peralta, Marzena Korolczuk, Katarzyna Anikiej, Katarzyna Suchocka – Żukowska, Bożena Teleszewska, Norbert Toruński


4.      Tematyka i przebieg spotkania:

·         Informacja uczestników dotycząca pierwszej mobilności w ramach projektu na Maltę. Dziewczyny przedstawiły swoje refleksje i wnioski na temat kursu językowego oraz kursu metodycznego języka angielskiego.

·         Przedstawienie informacji na temat realizacji działań w ramach projektu przez wszystkich uczestników.


·         Propozycje dodatkowych działań, w których można by podzielić się doświadczeniami poza społecznością naszej szkoły.

czwartek, 12 listopada 2015

Ewaluacja uczestników projektu z odbytej mobilności (1) - Malta 2015EWALUACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 
„Szkoła otwarta na Europę”
realizowanego przez  Publiczne Gimnazjum nr  9 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku w ramach akcji
MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ PROGRAMU ERASMUS+
Ewaluacja uczestniczek mobilności  odbyła się na wszystkich etapach realizacji.
ANKIETA 1 – PRZED WYJAZDEM- Mobilność 1
Uczestniczki mobilności  na pierwszym spotkaniu otrzymały ankiety, w których miały odpowiedzieć na następujące pytania:

1.       Jak ocenia  Pani/Pan długość czasu trwania mobilności?
2.       Czy Pani/Pana zdaniem  uczestnictwo w mobilności zwiększy swobodę  komunikowania się w języku obcym?
3.       Czy Pani/Pana zdaniem  uczestnictwo w mobilności wpłynie na rozwój zawodowy?
4.       Czy Pani/Pana zdaniem  uczestnictwo w mobilności pozwoli poznać kulturę i historię państw, do których planowany jest wyjazd?
5.       Czy Pani/Pana zdaniem  wyjazd pozwoli na poznanie nowych technologii  informacyjnych
 i zastosowanie ich  w praktyce?
6.       Czy Pani/Pana zdaniem zdobyte podczas mobilności doświadczenia wpłyną na poprawienie jakości pracy?
7.       Czy ma Pan/Pani jakieś szczególne oczekiwania związane z wyjazdem?


Wyniki ankiety:
Pytanie 1.
Wszystkie uczestniczki odpowiedziały, że czas trwania mobilności jest właściwy.
Pytanie 2.
Wszystkie uczestniczki  odpowiedziały, że uczestnictwo w mobilności  zdecydowanie zwiększy ich swobodę komunikowania się w języku obcym.
Pytanie 3.
Jedna osoba stwierdziła, że jej uczestnictwo w mobilności wpłynie zdecydowanie na jej rozwój zawodowy, dwie osoby uznały , że raczej tak.
Pytanie 4.
Wszystkie uczestniczki  odpowiedziały, że uczestnictwo w mobilności  zdecydowanie pozwoli poznać kulturę i historię państw, do których planowany jest wyjazd.

Pytanie 5.
Wszystkie uczestniczki  na pytanie, czy wyjazd pozwoli na poznanie nowych technologii  informacyjnych i zastosowanie ich  w praktyce odpowiedziały, że raczej tak.
Pytanie 6.
Jedna osoba stwierdziła, że zdecydowanie  zdobyte podczas mobilności doświadczenia wpłyną na poprawienie jakości pracy, dwie osoby uznały , że raczej tak.
Pytanie 7.
Dwie osoby stwierdziły, że mają  szczególne oczekiwania związane z wyjazdem- są to
- poszerzenie wiedzy na temat kultury krajów europejskich oraz nawiązanie kontaktów w celu wymiany doświadczeń,
- poznanie osób z krajów europejskich w celu wymiany doświadczeń oraz zorganizowanie wymiany międzynarodowej.
Jedna osoba stwierdziła, że nie ma  szczególnych  oczekiwań związanych  z wyjazdem.


Ewaluacja prowadzono była podczas trwania projektu (w takcie mobilności) przez  stały kontakt mailowy i telefoniczny. Stwierdzono duże zadowolenie z organizacji oraz programów  kursów  wśród uczestniczek mobilności. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości  wynikających ze złego przygotowania uczestniczek do mobilności  oraz żadnych zastrzeżeń do programu.

ANKIETA 1 – PO POWROCIE - Mobilność 1

Po zakończeniu mobilności  uczestniczki wypełniły ankiety, w których miały odpowiedzieć na następujące pytania:

1.       Czy otrzymałeś  wystarczające wsparcie z instytucji przyjmującej przed i w czasie wyjazdu?
2.       Jak oceniasz przydatność kursu odbytego w ramach projektu?
3.       Czy jesteś zadowolony z korzyści zawodowych i osobistych wynikających z wyjazdu?
4.       Czy uczestnictwo w kursie  w ramach projektu „Szkoła otwarta na Europę” będzie przydatne w Twojej pracy zawodowej?
5.       Czy udział w mobilności spełnił  Twoje oczekiwania pod względem  poznania nowoczesnych technik i metod nauczania, technologii, etc.?
6.       Czy kontakty, jakie nawiązałaś/eś podczas mobilności wpłyną na twoją pracę zawodową?
7.       Czy w rezultacie Twoich doświadczeń jako uczestnika mobilności  jesteś zainteresowana/-y uczestnictwem w przyszłych projektach?

8.       Prosimy o  wskazanie innych uwag dla przyszłych uczestników projektu  związanych  z Twoją instytucją przyjmującą i miejscem Twojego pobytu. Na co należy zwrócić szczególną uwagę?

Pytanie 1.
Wszystkie uczestniczki odpowiedziały „zdecydowanie tak”- otrzymały wystarczające wsparcie z instytucji przyjmującej przed i w czasie wyjazdu
Pytanie 2.
Wszystkie uczestniczki  bardzo dobrze oceniły przydatność kursu odbytego w ramach projektu.
Pytanie 3.
Wszystkie uczestniczki odpowiedziały „zdecydowanie tak”-  zadowolone z korzyści zawodowych
 i osobistych wynikających z wyjazdu.
Pytanie 4.
Dwie osoby stwierdziły, że zdecydowanie  uczestnictwo w kursie  w ramach projektu „Szkoła otwarta na Europę” będzie przydatne w jej pracy zawodowej, jedna osoba uznała, że raczej tak.
Pytanie 5.
Jedna osoba stwierdziła, że udział w mobilności zdecydowanie  spełnił  jej oczekiwania pod względem  poznania nowoczesnych technik i metod nauczania, technologii , dwie osoby uznały , że raczej tak.
Pytanie 6.
Jedna osoba stwierdziła, że kontakty, jakie nawiązała podczas mobilności zdecydowanie wpłyną na jej pracę zawodową, dwie osoby uznały , że raczej tak.
Pytanie 7.
Wszystkie uczestniczki odpowiedziały, że w rezultacie ich doświadczeń jako uczestnika mobilności    zdecydowanie zainteresowana uczestnictwem w przyszłych projektach.
Pytanie 8.
Wszyscy ankietowani nie mieli żadnych uwag dotyczących projektu i organizacji mobilności.
WNIOSKI
1.      UDZIAŁ W MOBILNOŚCIACH SPEŁNIŁ OCZEKIWANIA UCZESTNIKÓW PROJEKTU.
2.      UDZIAŁ W KURSACH ZARÓWNO METODYCZNYM JAK I JĘZYKOWYCH WPŁYWA NA REALIZACJĘ ZAŁOŻONYCH CELÓW PROJEKTU. 
3.      UDZIAŁ W KURSACH WPŁYWA  NA POPRAWĘ JAKOŚCI PRACY ZAWODOWEJ UCZESTNIKÓW.
4.       NAWIĄZANIE NOWYCH KONTAKTÓW WPŁYNIE NA DALSZY ROZWÓJ SZKOŁY.