czwartek, 31 marca 2016

Jak zachęcić młodzież do nauki jezyków obcych - dzielenie się zdobytą wiedzą!

Dnia 21 marca 2016 roku zaprosiłam nauczycieli z zaprzyjaźnionych szkół - Dobrzyniewo Duże i PG15  na spotkanie, którego celem było  przedstawienie  moim koleżankom  ciekawych pomysłów  na uatrakcyjnienie lekcji,  które wypłyną  na zaangażowanie i zachęcenie uczniów do nauki języków obcych.
Największą uwagę skupiłam na wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych która niesie wiele korzyści. Po pierwsze, daje uczącym się możliwość aktywnego uczestniczenia w procesie edukacji. Uczeń przestaje być biernym odbiorcą przekazywanej przez nauczyciela wiedzy. Po drugie, zastosowanie tych technologii daje uczniom możliwość aktywnego myślenia, dokonywania wyborów i efektywniejszego spędzenia czasu niż na typowej lekcji prowadzonej przez nauczyciela. 
I tak zapoznałam moje koleżanki jak skutecznie można wykorzystać :

-  podcasty, blogi, filmy wideo, prezentacje multimedialne
- słowniki internetowe
 -  strony www

Ponadto pokazałam zalety :
- tworzenie filmów z wykorzystaniem Movie marker
- tworzenie bajek, komiksów w języku angielskim;
 - tworzenie gazetki szkolnej;
 -  tworzenie plakatów;
  - tworzenie filmików (drama, odrywanie ról);

piątek, 11 marca 2016

Tablica informacyjnaNa budynku naszego gimnazjum dumnie widnieje tablica reklamująca projekt „Szkoła otwarta na Europę” z programu Erasmus +. Jesteśmy jedną z nielicznych szkól na Podlasiu która ma  przyjemność  uczestnictwa w Akcji KA1 – Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej.Dzeń Otwarty SzkołyDnia 9 marca 2016 roku w naszej szkole odbył się Dzień Otwarty. Uczestniczki Koła Europejskiego przygotowały prezentację multimedialną, tablice informacyjne o projektach realizowanych w naszym gimnazjum, a także o programie Erasmus+. Podczas spotkania opowiadały uczniom, jak i rodzicom o zaletach udziału w projektach Europejskich. Nasza „Europejska Sala” cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród osób odwiedzających naszą szkołę. 

piątek, 4 marca 2016