środa, 28 października 2015

Nie taki angielski "straszny" - kurs językowy na Malcie.


        Udział w programie Erasmus Plus to przede wszystkim niesamowite możliwości poszerzania swoich horyzontów kulturowych, społecznych, odnajdywanie się w nowej rzeczywistości. 
       Razem z koleżanką z pracy wyjechałyśmy na kurs językowy organizowany w St. Julains na Malcie. Uczęszczałyśmy do jednej z renomowanych szkół maltańskich "European School of English "na intensywny kurs języka angielskiego - poziom A2.
Przed podziałem na grupy, wszyscy uczestnicy zobowiązani byli napisać test kwalifikujący do grup i poziomu zaawansowania. Naczelną zasadą szkoły było: nie przydzielać do tej samej grupy uczestników z tego samego miejsca zamieszkania, a przynajmniej z miejsca pracy. Dlatego też, każda z nas na zajęciach mogła mieć kontakt tylko z językiem angielskim wśród uczestników z innych krajów.
       To fascynujące doświadczenie, móc tak blisko obcować z kulturą, mentalnością ludzi
z Konga, Japonii, Czech, Rosji, Kazachstanu. Podczas zajęć wymienialiśmy się informacjami o zwyczajach, tradycji, jedzeniu, codziennych rytuałach charakterystycznych dla poszczególnych narodowości. Dla nas, Europejczyków, na pewno ciekawym doświadczeniem było zetknięcie z kulturą Konga i Japonii. Z niedowierzaniem słuchaliśmy
o egzotycznym menu w krajach afrykańskich: stek ze słonia, zupa z małej małpki, czy też przysmaki z krokodyla- wszystko oczywiście w języku angielskim.
        Bariera językowa, którą mieliśmy na początku pobytu za granicą, została szybko przełamana dzięki temu, że tam wszyscy przyjeżdżają uczyć się języka angielskiego. Również wszystkie spotkania integracyjne w gronie międzynarodowym oraz organizowane wycieczki sprzyjały ćwiczeniu umiejętności językowych wykorzystywanych w codziennej komunikacji.
         Program Erasmus to też szansa na poznanie miejsc, które są często w sferze naszych marzeń. Na pewno Malta należy do takich miejsc. Mogłyśmy poznać najciekawsze zabytki, miejsca związane z historią, tradycją tego kraju takie jak: stolica - twierdza Valetta , wioska rybacka -Marsaxlokk,, Błękitna Jaskinia (Blue Grotto), panorama wyspy z klifów Dingli, dawna stolicaMalty - Mdina - "Ciche Miasto", Mosta, plaża w Golden Bay, cytadela w Victorii na wyspie Gozo, Lazurowe Okno, Błękitna laguna na wyspie Comino i wybrzeże archipelagu Maltańskiego.
         Swoimi doświadczeniami podzielimy się ze swoimi uczniami oraz nauczycielami, aby w przyszłości zmotywować ich do udziału w podobnych projektach unijnych, propagować idee tolerancji, integracji europejskiej. Chciałybyśmy zarazić kolegów/koleżanki z pracy swoją ciekawością świata, otwartością na inne kultury, światopoglądy. Zależy nam przede wszystkim na propagowaniu idei uczenia się przez całe życie, pokazywaniu na własnym przykładzie uczniom, że warto szukać programów unijnych, które pomogą nam w rozwoju osobistym, podniosą nasze kwalifikacje zawodowe, przez co zwiększymy nasze szanse na rynku pracy. A zarazem możemy przeżyć przygodę życia!
 
 
 
 

poniedziałek, 26 października 2015

Harmonogram działań projektuHarmonogram projektu „Szkoła otwarta na Europę”
Rok 2014
 GRUDZIEŃ

 1.  Zapoznanie Rady Pedagogicznej z ofertą  programu Erasmus Plus – Mobilność kadry edukacji szkolnej akcja KA1
 2. Rozpoczęcie rekrutacji uczestników
 3. Wybór zespołu projektowego


Rok 2015
STYCZEŃ

 1. Przydzielenie prac i zadań zespołowi projektowem
 2. Wybór kursów metodycznych i językowych

LUTY

 1. Zamieszczenie informacji na stronie na temat założeń programu Erasmus Plus
 2. Poinformowanie organu prowadzącego i uzyskanie zgody na uczestnictwo nauczycieli w programie
 3. Opracowanie Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły

MARZEC
 1. Opracowanie i złożenie wniosku
MAJ/CZERWIEC
 1. Opracowanie harmonogramu projektu 
 2. Opracowanie narzędzi do ewaluacji projeku
LIPIEC
 1.  Udział w szkoleniu dla nauczycieli zaczynających pracę z platformą e-twinning – Anna Peralta
SIERPIEŃ
 1. Kurs z etwinningu – Katarzyna Żukowska - Suchocka
WRZESIEŃ
 1. Opracowanie budżetu projektu
 2. Spotkanie zespołu – omówienie
 3. Przygotowanie materiałów promujących kulturę i tradycje Podlasia- foldery, prezentacja multimedialna, pamiątki, tradycyjne smakołyki – Agnieszka Roszkowska, Marzena Korolczuk i Iwona Gawryluk
 4. Przygotowanie kulturowe do mobilności- zebranie informacji na temat Malty dotyczących: położenia geograficznego, klimatu, kultury, tradycji, historii itp.
 5. Udział w kursie przygotowawczym z języka angielskiego – Centrum Języków Obcych Moose – Marzena Korolczuk, Agnieszka Roszkowska
 6.  Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej przed odbyciem pierwszej mobilności wśród uczestników wyjazdu
 7. Utworzenie grupy na portalu społecznościowym Facebooku – „ Erasmus Plus - Mobilność Białystok” – w celu komunikowania się pomiędzy uczestnikami projektu  -  Iwona Gawryluk
 8. Utworzenie grupy na portalu społecznościowym Facebook – „Szkoła otwarta na Europę” – dzielenie się wiedza i doświadczeniem, promowanie nauki języków obcych jak również promocja projektów unijnych – Bożena Teleszewska
PAŹDZIERNIK
 1. Udział w pierwszej mobilności w St. Julians na Malcie 05-17.10.2015r.
 • Kurs metodyczny – Iwona Gawryluk
 • Kurs językowy – Marzena Korolczuk i Agnieszka Roszkowska   
 1. Nawiązanie współpracy z uczestnikami kursu w celu realizacji projektów europejskich
 2. Dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z odbytej mobilności z uczniami naszej szkoły – prezentacja multimedialna - Agnieszka Roszkowska, Marzena Korolczuk i Iwona Gawryluk
 3. Dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z odbytej mobilności z Radą Pedagogiczną – prezentacja multimedialna - Agnieszka Roszkowska, Marzena Korolczuk i Iwona Gawryluk
 4.  Stworzenie bloga projektu  „Szkoła otwarta na Europę” – szkolaotwartanaeurope.blogspot.com  Iwona Gawryluk - Uczestnicy projektu biorą udział w prowadzeniu bloga
 5. . Stworzenie bloga klasowego – „English is fun” – englishisfun.blogspot.com –Iwona Gawryluk 
 6.     Powołanie zespołu „ Erasmus Plus – Białystok” -  dzielnie się wiedzą na temat wnioskowania i zarządzania projektami unijnymi- Iwona Gawryluk i Agnieszka Roszkowska
 7.   Doskonalenie kompetencji językowych poprzez udział w kursie z języka angielskiego w MODM w Białymstoku- poziom A2 (październik 2015- maj 2016) - Marzena Korolczuk
 8.   Doskonalenie kompetencji językowych poprzez udział w kursie z języka angielskiego w  w English Zone w Kleosinie- poziom A2 (czerwiec 2015- czerwiec 2016) - Agnieszka Roszkowska
 9. Zorgnizowanie Dnia Hiszpańskiego wraz z uczniamy klasy drugiej, oraz międzyszkolnego konkursu plastyczno-językowego pod hasłem „Espanol – una lengua, muchas culturas” – Anna Aparicio Peralta i Sergio Aparicio Peralta
 10.  Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej po odbytej mobilności – wyniki ewaluacji
 11. Opublikowanie artykułu w branżowej gazecie „Wieści Oświatowe” na temat programu Erasmus Plus oraz doświadczeń zdobytych podczas kursu językowego i metodycznego na Malcie – Marzena Korolczuk
 12. Nawiązanie współpracy z Punktem Informacji Europejskiej – Europe Direct – Białystok
LISTOPAD
 1. Podzielenie się wiedzą i doświadczeniem zdobytym na kursie metodycznym na Malcie z nauczycielami języków obcych z Publicznego Gimnazjum nr 9 w Białymstoku – Iwona Gawryluk
 2. Prezentacja najważniejszych informacji o programie Erasmus+ oraz udziale w mobilności na Malcie dla społeczności szkolnej w formie wystawy na korytarzy - Agnieszka Roszkowska, Marzena Korolczuk i Iwona Gawryluk
 3. Barok Hiszpański - Projekt edukacyjny - prezentacja projektów oraz poszerzenie słownictwa hiszpańskiego w tym zakresie – Katarzyna Anikiej
 4.   Konkurs piosenki angielskiej – „Singing is Fun”- Katrzyna Żukowska – Suchocka, Iwona Gawryluk
 5. Tydzień Edukacji Globalnej :
·         przygotowanie informacji o prawach dzieci w UE oraz na świecie – Marzena Korlczuk
·         spotkanie z wolontariuszami z Europejskiego Wolontariatu (Gruzja, Francja, Niemcy i Włochy) – Iwona Gawryluk

GRUDZIEŃ
 1. Szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie zastosowanie platformy e-twinning w celu realizacji projektów międzyszkolnych – Anna Aparicio Peralta
 2. Dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z odbytej mobilności z rodzicami naszej szkoły podczas zebrań z rodzicami - prezentacja multimedialna – Iwona Gawryluk i Marzena Korolczuk
 3. Dzień Maltański – zorganizowanie dla społeczności uczniowskiej naszego gimnazjum konkursu  na temat zwyczajów , tradycji i kultury Maltańczyków - Iwona Gawryluk i Marzena Korolczuk i Agnieszka Roszkowska

Rok 2016
 STYCZEŃ
 1.  Stworzenie tablicy ze znakami matematycznymi z podpisami w języku angielskim – Agnieszka Roszkowska
 2. Wspólnoty autonomiczne Hiszpanii - projekt edukacyjny – lekcja wiedzy o społeczeństwie; Efektem będzie prezentacja projektów oraz poszerzenie słownictwa hiszpańskiego – Katarzyna Anikiej
 3.  Lekcja pokazowa przygotowana wraz z uczniami klasy III w Szkole Podstawowej nr 45 w Białymstoku  - Anna Aparicio Peralta
 4.   Założenie na platformie etwinning „Pokoju nauczyciela” – cały zespół
 5. Zorganizowanie spotkania dla nauczycieli z miasta Białystok i okolic zainteresowanych wnioskowaniem do akcji K1 – Mobilność Kadry – zespół „Erasmus Plus – Białystok”
 6.  Założenie „Koła europejskiego” – chętni uczniowie pogłębiają wiedze na temat krajów Europejskich, programów europejskich - prezentują zdobytą wiedzę na forum szkoły i poza nią
LUTY
 1.  Udział w szkoleniach on-line w celu poszerzenia wiedzy z zakresu pracy na platformie e-twinning - Anna Aparicio Peralta
 2. Opracowanie wniosku z akcji K2 – Partnerstwa Strategiczne
 3. Konkurs wiedzy o wyspach brytyjskich – Katarzyna Żukowska – Suchocka , Bożena Teleszewska i Iwona Gawryuk
 4. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem ze społecznością lokalną – cykl spotkań w bibliotece osiedlowej Książnicy Podlaskiej Filia nr 13– promowanie projektów unijnych, zapoznanie z  różnorodnością kulturową Europy
MARZEC
 1.  Dzień Otwarty Szkoły – promocja projektu dla społeczności lokalnej  - cały zespół
 2.  Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem ze społecznością lokalną – cykl spotkań z uczniami szkół podstawowych i gimnazjalnych  na terenie miasta – promowanie projektów unijnych, zapoznanie z  różnorodnością kulturową Europy

KWIECIEŃ
 1.  Cykl zajęć dla rodziców zainteresowanych pomocą  dzieciom w nauce języka  angielskiego   - Iwona Gawryluk, Bożena Teleszewska i Katarzyna Zukowska- Suchocka
 2.  Lekcje języka hiszpańskiego Katarzynie Anikiej wyjeżdzającej na kurs językowy do Hiszpanii - Anna Aparicio Peralta
 3.  Dni Hiszpanii w Białymstoku- Udział w wybranych imprezach – każdego roku  Białostocki Ośrodek Kultury oraz szkoła języka hiszpańskiego Gran Via organizuje cykl imprez i pokazów filmowych - Dni Hiszpanii, wybrana klasa bądź klasy będzie uczestniczyła w imprezie poszerzającej jej wiedzę na temat kultury Hiszpanii.
 MAJ
 1.  Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem ze społecznością lokalną – cykl spotkań z seniorami osiedlowego Klubu Metafora w Białymstoku – promowanie projektów unijnych, zapoznanie z  różnorodnością kulturową Europy
 2. Obchody Dnia Europejskiego – cały zespół
 3. Debata Oxfordzka– lekcja wiedzy o społeczeństwie uczniowie przygotowują i przedstawiają debatę dotyczącą separatyzmów w Hiszpanii (przede wszystkim będzie ona dotyczyć Katalonii).

CZERWIEC
 1. Przygotowanie raportu z pierwszego roku programu Erasmus Plus dla Narodowej Agencji, Dyrekcji i rady pedagogicznej
 2. Zaplanowanie działań związanych z realizacją projektu na kolejny rok 2016/2017
 3. Przygotowanie materiałów promujących kulturę i tradycje Podlasia- foldery, prezentacja multimedialna – Katarzyna Żukowska – Suchocka, Bożena Teleszewska, Katarzyna Anikiej, Anna Aparicio Peralta
 4. Przygotowanie kulturowe do mobilności- zebranie istotnych informacji na temat Brighton Katarzyna Zukowska – Suchocka, Bożena Teleszewska
 5. Przygotowanie kulturowe do mobilności- zebranie istotnych informacji na temat Hiszpanii, Samanaki - Katarzyna Anikiej, Anna Aparicio Peralta
 6. Udział w kursie przygotowawczym z języka hiszpańskiego Katarzyny Anikiej – Centrum Języków Obcych Moose
 7.  Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej wśród uczestników wyjazdu do Wielkiej Brytanii i Hiszpanii
LIPIEC
 1.  Udział w mobilności w Hiszpanii – Salamanka 
·         Kurs metodyczny z języka hiszpańskiego – Anna Aparicio Peralta
·         Kurs językowy – Katarzyna Anikiej 
2. Udział w mobilności w Wielkiej Brytanii – Brighton 
                • kurs metodyczny z języka angielskiego– Katarzyna Żukowska –Suchocka, Bożna Teleszewska
3. Nawiązanie współpracy z uczestnikami kursu w celu realizacji projektów europejskich

WRZESIEŃ
 1. Dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z odbytej mobilności z uczniami naszej szkoły – prezentacja multimedialna - Katarzyna Żukowska – Suchocka, Bożena Teleszewska, Katarzyna Anikiej, Anna Aparicio Peralt
 2.   Dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z odbytej mobilności z Radą Pedagogiczną – prezentacja multimedialna - Katarzyna Żukowska – Suchocka, Bożena Teleszewska, Katarzyna Anikiej, Anna Aparicio Peralta
 3. Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej po odbytej mobilności – wyniki ewaluacji
 4. Opublikowanie artykułu w branżowej gazecie „Podlaskie Wieści Oświatowe”, blogu i stronie internetowej szkoły na temat programu Erasmus Plus oraz doświadczeń zdobytych podczas kursu językowego i metodycznego Hiszpanii i Wielkiej Brytanii
 5.  Udział w kursie przygotowawczym z języka angielskiego – Centrum Języków Obcych Moose – Alfred Komar, Sergio Aparicio Peralta, Norbert Toruński
 6. Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej wśród uczestników wyjazdu do Iralndii, Cork
 7. Przygotowanie kulturowe do mobilności- zebranie informacji na temat Irlandii dotyczących: położenia geograficznego, klimatu, kultury, tradycji, historii itp
 8. Zorganizowanie Europejskich Dni Języków Obcych
PAŹDZIERNIK
 1.  Dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z odbytej mobilności z rodzicami naszej szkoły podczas zebrań z rodzicami - prezentacja multimedialna – Katarzyna Żukowska – Suchocka, Bożena Teleszewska, Katarzyna Anikiej, Anna Aparicio Peralta
 2.  Dzień Hiszpański – zorganizowanie dla społeczności uczniowskiej naszego gimnazjum konkursu  na temat zwyczajów , tradycji i kultury hiszpańskiej  - Katarzyna Anikiej, Anna Aparicio Peralta
 3. Dzień Angielski – zorganizowanie dla społeczności uczniowskiej naszego gimnazjum konkursu  na temat zwyczajów , tradycji i kultury angielskiej   - Katarzyna Żukowska – Suchocka, Bożena Teleszewska,
 4. Udział w mobilności w Irlandii – Cork - kurs  językowy - Alfred Komar, Sergio Aparicio Peralta, Norbert Toruński
 5. Nawiązanie współpracy z uczestnikami kursu w celu realizacji projektów europejskich
 6. Przygotowanie szkolenia z pierwszej pomocy dla uczniów w jezyku angielskim - utworzenie słownika pojęć z pierwszej pomocy dla uczniów - przygotowanie tablicy instruktarzowej z RKO w języku polskim i angielskim – Marzena Korolczuk
LISTOPAD
 1. Cykl zajęć dla rodziców zainteresowanych pomocą  dzieciom w nauce języka  angielskiego i hiszpańskiego   - Iwona Gawryluk, Bożena Teleszewska i Katarzyna Zukowska- Suchocka, - Katarzyna Anikiej, Anna Aparicio Peralta
 2.  Dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z odbytej mobilności z uczniami naszej szkoły – prezentacja multimedialna - Alfred Komar, Sergio Aparicio Peralta, Norbert Toruński
 3.  Dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z odbytej mobilności z Radą Pedagogiczną – prezentacja multimedialna - Alfred Komar, Sergio Aparicio Peralta, Norbert Toruński
 4.  Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej po odbytej mobilności – wyniki ewaluacji
 5. Opublikowanie artykułu w branżowej gazecie „Podlaskie Wieści Oświatowe”, blogu i stronie internetowej szkoły na temat programu Erasmus Plus oraz doświadczeń zdobytych podczas kursu językowego w Irlandii
 6.  Różnorodność kulturowa Europy – co nas łączy a co dzieli? – projekt międzyszkolny – cały zespół
 7. Konkurs multimedialny – oblicza Brighton - Bożena Teleszewska i Katarzyna Zukowska- Suchocka
GRUDZIEŃ
 1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem ze społecznością lokalną – cykl spotkań z seniorami Domu Spokojnej Starości, studentami Kolegium Języków Obcych, uczniami szkół podstawowych i gimnazjalnych – promowanie projektów unijnych, zapoznanie z  różnorodnością kulturową Europy – zespół
 2. Konkurs z języka angielskiego- „Food challange”- Katarzyna Żukowska – Suchocka, Bożena Teleszewska
 3. Dzień Irlandzki - zorganizowanie dla społeczności uczniowskiej naszego gimnazjum konkursu  na temat zwyczajów , tradycji i kultury irlandzkiej - Alfred Komar, Segio Aparico Peralta, Norbert Toruński

Rok 2017
STYCZEŃ
 1. Me gusta … - atrakcje Hiszpanii -Katrzyna Anikiej
 2. Konkurs multimedialny -  Znane postacie kultury brytyjskiej i ich dzieła – Katarzyna Żukowska –Suchocka
 3. Międzyszkolny konkurs piosenki angielskiej, hiszpańskiej, włoskiej, niemieckiej i rosyjskiej- Katarzyna Żukowska – Suchocka, Bożena Teleszewska, Katarzyna Anikiej, Anna Aparicio Peralta, Iwona Gawryluk
LUTY
 1. Lekcje otwarte przez uczestników projektu - prezentacja lekcji z użyciem poznanych metod nauczania
 2. Opracowanie słowniczka hiszpańsko- angielskiego z uczniami klasy dwujęzycznej – Sergio Apericio Peralta

MARZEC
 1.  Dzień Otwarty szkoły -  prezentacja walorów projektu i programu Erasmus Plus społeczności lokalnej – cały zespół

KWIECIEŃ
 1.  Sukcesy i problemy współczesnej Hiszpanii- Projekt edukacyjny realizowany na lekcji wiedzy o społeczeństwie- Katarzyna Anikiej

MAJ
 1. Dzień Europejski – prezentacja krajów europejskich przez uczniów naszego gimnazjum
 2. Konkurs „Języki świata drogą do lepszego jutra” – cały zespół

CZERWIEC
 1.  Ewaluacja projektu
 2. Napisanie innowacji pedagogicznej - English Challenges - Klasa z Rozszerzonym Językiem Angielskim z Wykorzystaniem Technik Teleinformatycznych – Iwona Garwyluk, Katarzyna Zukowska – Suchocka, Bozena Teleszewska
 3.   Przygotowanie raportu końcowego


Działania prowadzone przez cały okres projektu nie ujęte w harmonogramie:

1.       Doskonalenie znajomości języka angielskiego i hiszpańskiego
2.       Korzystanie z kursów e-learningowych
3.       Wykorzystywanie literatury angielskiej i hiszpańskiej do wzbogacania i uatrakcyjnia lekcji
4.       Promowanie nauki języków obcych wśród kadry nauczycielskiej
5.       Kompletowanie dokumentów przez każdego uczestnika mobilności tj : Europass mobility, Mobility agreement, Europejski paszport językowy  i CV.
6.       Monitoring i waluacja projektu wynikające z bieżących potrzeb

sobota, 24 października 2015

Wspaniała przygoda na Malcie - kurs metodycznyDzięki programowi Erasmus Plus, przeżyłam niezapomniane chwile w St. Julains na Malcie. Miałam okazję uczęszczać na zajęcia   metodyczne  w jednej z renomowanych szkól maltańskich "European School of English - " Methodology Revisited, Revitalised, Renergised-Language Teaching Methodology". Maltańska przygoda  rozpoczęła się 5 października 2015 roku i trwała całe dwa tygodnie. 

Szkolenie miało formę praktycznych warsztatów, a praca odbywała się głównie w grupach z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, tablicy interaktywnej i innych materiałów audiowizualnych. Tematyka kursu obejmowała metody aktywizujące i integrujące, rozwijanie wszystkich sprawności językowych, nauczanie gramatyki, słownictwa i wymowy, dyktowanie, piosenki na lekcji języka angielskiego, wykorzystywanie programów informatycznych i Internetu, środki dydaktyczne online, korzystanie z YouTube, style i preferencje uczenia się. 
Szkolenie zwiększyło moją wiedzę na temat metod, technik i materiałów do nauczania, zachęciło do szerszego wykorzystania TIK. Udział w kursie miał niewątpliwie ogromny wpływ na podniesienie moich kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności lingwistycznych.

Wraz z innymi uczestnikami kursu brałam udział w zajęciach integracyjnych organizowanych przez szkołę  jak i we własnym zakresie: spotkania w kawiarniach, rozmowy i wycieczki kulturoznawcze do takich miejsc jak:
 Marsaxlokk, Valetta, Błękitna Jaskinia (Blue Grotto), panorama wyspy z klifów Dingli
Mdina - "Ciche Miasto", Mosta, plaża w Golden Bay, cytadela w Victorii, Lazurowe Okno i wybrzeże archipelagu Maltańskiego -  wszystko to wpłynęło na poszerzenie horyzontów i wzbogacenie mojej wiedzy kulturowej dotyczącej tego kraju. Zajęcia poświęcone kulturze i historii Malty,  nie tylko poszerzą wiedzę ogólną moich uczniów, ale także zachęcą ich do walki z ksenofobią i stereotypami oraz rozwijania w nich poczucia integracji europejskiej.

 Zdobytą wiedzę i umiejętności  wykorzystam  w praktyce. Poza „odświeżeniem” słownictwa,  poznanych  nowatorskich metod kształcenia jakie wykorzystywali wykładowcy podczas zajęć niewątpliwie wpłyną na podniesienie jakości prowadzonych przeze mnie zajęć oraz zmotywują  moich uczniów do aktywnej pracy na lekcjach. Udział w kursie zwiększył wymiar europejski  pracy szkoły, przyczynił się do poprawy atrakcyjności i skuteczności realizowania celów nauczania, co  przełoży  się na podniesienie jakości wyników egzaminów gimnazjalnych  uczniów i ich kompetencji językowych.

Udział w kursie  na Malcie  był dla mnie  kolejnym  ważnym doświadczeniem  zawodowym. Wyjazd na kurs zagraniczny  w dużym stopniu zmotywował mnie do dalszej pracy i podejmowania kolejnych wyzwań zawodowych oraz dalszego udziału w kursach doskonalących kadrę nauczycielską w ramach programu Erasmus Plus. Uważam, że programy unijne, które dają możliwość rozwoju zawodowego i językowego  kadry nauczycielskiej, rozwoju językowego   osób w innych sektorach są bezcenne, gdyż dzięki nim możemy doskonalić powyższe  umiejętności, jak  również umiejętności organizacyjne i zarządzające.