piątek, 29 maja 2015

Pozytywna akceptacja projektu

Projekt opracowany przez grupę nauczycieli Publicznego Gimnazjum nr 9 w Białymstoku “Szkoła otwarta na Europę” otrzymał pozytywną akceptację Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Złożony wniosek uzyskał łącznie 91 punktów na 100 możliwych i jest jednym z nielicznych zaakceptowanych przez Narodową Agencję w ramach akcji Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja szkolna w roku 2015.
Projekt rozpoczyna się 01.06.2015 i będzie trwała dwa lata. Obecnie Publiczne Gimnazjum nr 9 w Białymstoku czeka na podpisanie umowy finansowej z Narodową Agencją Programu Erasmus+.