wtorek, 17 stycznia 2017

Raport z realizacji projektu "Szkoła otwarta na Europę" w pierwszym półroczu roku szkolnego 2016/2017

Raport z realizacji projektu w ramach  Erasmus+
„Szkoła otwarta na Europę” w Publicznym Gimnazjum nr 9 w Białymstoku
za okres: wrzesień 2016r.  – styczeń 2017r. (I półrocze roku szkolnego 2016/2017)

Termin
Organizatorzy/osoby odpowiedzialne/uczestnicy

Działanie
Efekty działania
Wrzesień 2016
Iwona Gawryluk
Spotkanie uczniów naszej szkoły z konsultantem z Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Białystok. Spotkanie dotyczyło funkcjonowania UE

·         Pogłębianie wiedzy uczniów naszej szkoły dotyczącej funkcjonowania poszczególnych organów Unii Europejskiej a także państw członkowskich UE
Wrzesień 2016
Iwona Gawryluk
Europejski Dzień Języków w PG9 przygotowany przez Koło Europejskie (seria quizów dotycząca krajów anglojęzycznych)

·         promowanie języka angielskiego, kultury, tradycji krajów anglojęzycznych
·         pogłębianie wiedzy i umiejętności przez uczniów, nabywanie nowych umiejętności
·         stworzenie przystępnej  i atrakcyjnej dla uczniów formy nabywania umiejętności językowych
·         zaangażowanie uczniów

Wrzesień 2016
Iwona Gawryluk
Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów naszej szkoły dotyczącej wykorzystywania narzędzi TIK oraz stosowania metod aktywizujących podczas lekcji
·         Diagnoza stosowania w naszej szkole narzędzi TIK oraz wykorzystywania metod aktywizujących na lekcjach w naszym gimnazjum
Wrzesień 2016
Alfred Komar, Sergio Aparicio – Peralta, Norbert Toruński
Kurs języka angielskiego przed realizacją mobilności w Cork

·         Doskonalenie umiejętności w zakresie komunikacji w języku angielskim
Październik 2016
Agnieszka Roszkowska
Kurs programu e- Twinning „Tydzień z Prezi”
·         Doskonalenie umiejętności w zakresie posługiwania się nowymi technologiami informatycznymi
·         Pogłębianie wiedzy dotyczącej e-Twinningu

Październik 2016
Iwona Gawryluk
Spotkanie zorganizowane przez Iwonę Gawryluk dla nauczycieli SP 15 w Białymstoku dotyczące realizacji projektów w ramach Erasmus +
·         Dzielenie się wiedzą  z przedstawicielami szkół białostockich  na temat pisania i realizacji projektów z Akcji KA1 , wymiana doświadczeń, pomysłów, udzielenie odpowiedzi na konkretne pytania, zwrócenie uwagi na ewentualne problemy przy realizacji projektów unijnych

Październik 2016
Iwona Gawryluk, Katarzyna Suchocka - Żukowska
Konkurs piosenki angielskiej „Singing is fun”
·         Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego z wykorzystaniem atrakcyjnych dla młodzieży metod
·         Doskonalenie umiejętności językowych

Październik 2016
Iwona Gawryluk
Spotkanie w ramach zespołu „Erasmus Plus – Białystok” dotyczące realizacji projektu i wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami
·         Dzielenie się doświadczeniami i pomysłami z innymi nauczycielami, możliwość nawiązania współpracy przy realizacji kolejnych projektów
·         Prezentacja działań w PG9 na szerszym forum
·         Rozpropagowanie programu Erasmus+ wśród innych szkół
Październik 2016
Iwona Gawryluk
Prezentacje multimedialne na temat tradycji i kultury Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej przygotowane przez uczniów klasy IC i IG
·         Doskonalenie umiejętności językowych
·         Poszerzanie wiedzy na temat historii, tradycji i kultury krajów Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Październik 2016
Anna Aparicio – Peralta, Katarzyna Anikiej
Szkolenie Rady Pedagogicznej – Mobilność w Salamance
·         Podczas rady pedagogicznej   uczestniczki kursu metodycznego i językowego  w  Salamance przedstawiły szczegółowe informacje dotyczące organizacji kursów, programu oraz efektów pobytu w szkole językowej, podzielili się swoimi wnioskami i doświadczeniami zdobytymi podczas wyjazdu
·         Motywacja kolegów i koleżanek do udziału w przyszłych projektach
·         Usystematyzowanie korzyści płynących z mobilności
·         Podzielenie się doświadczeniami zdobytym podczas wyjazdu

Październik 2016
Katarzyna Suchocka – Żukowska, Bożena Teleszewska
Szkolenie Rady Pedagogicznej – Mobilność w Brighton
·         Podczas rady pedagogicznej   uczestniczki kursu metodycznego  w  Brighton przedstawiły szczegółowe informacje dotyczące organizacji kursów, programu oraz efektów pobytu w szkole językowej, podzielili się swoimi wnioskami i doświadczeniami zdobytymi podczas wyjazdu
·         Motywacja kolegów i koleżanek do udziału w przyszłych projektach
·         Usystematyzowanie korzyści płynących z mobilności
·         Podzielenie się doświadczeniami zdobytym podczas wyjazdu

Październik 2016
Katarzyna Suchocka – Żukowska, Bożena Teleszewska
Mobilność do Brighton – prezentacja dla społeczności szkolnej

·         Promocja projektu wśród społeczności naszego gimnazjum
·         wskazanie na konkretne korzyści płynące z wyjazdów do szkół językowych oraz ogólnie nauki języków obcych
·         poszerzanie wiedzy uczniów dotyczącej Wielkiej Brytanii a w szczególności Brighton
·          
Październik 2016
Katarzyna Anikiej
Wspomnienia z Hiszpanii- cykl lekcji w klasie IG, IIA
 i III A dotyczących historii, tradycji i kultury Hiszpanii
·         Promocja projektu wśród społeczności naszego gimnazjum
·         wskazanie na konkretne korzyści płynące z wyjazdów do szkół językowych oraz ogólnie nauki języków obcych
·         Pogłębianie wiedzy dotyczącej  Hiszpanii, zwłaszcza historii, edukacji i kultury
·         Doskonalenie umiejętności językowych – uczniowie przygotowali słownik hiszpańskich terminów związanych z kulturą  i edukacją

Listopad 2016
Iwona Gawryluk, Katarzyna Suchocka – Żukowska, Anna Aparicio – Peralta, Sergio Aparicio - Peralta
Przygotowanie i ogłoszenie konkursu językowo – informatycznego „Różnorodność kulturowa Europy”
·         Pogłębianie wiedzy dotyczącej kultury, tradycji i historii państw europejskich
·         Doskonalenie umiejętności informatycznych
·         Doskonalenie umiejętności językowych

Listopad 2016
Iwona Gawryluk
Lekcja języka angielskiego przeprowadzona przez uczniów z Koła Europejskiego PG 9 dla seniorów z klubu Metafora w Białymstoku

·         Promocja języka angielskiego wśród seniorów
·         Doskonalenie umiejętności językowych przez naszych uczniów
·         Prezentacja działań w PG9 na szerszym forum
·         Promocja projektu „Szkoła otwarta na Europę”

Listopad 2016
Anna Aparicio – Peralta, Katarzyna Anikiej
Dokonanie ewaluacji uczestników projektu „szkoła otwarta na Europę” z odbytej mobilności w Salamance.

·         Podsumowanie efektów mobilności w ramach projektu Erasmus + oraz skonfrontowanie ich z oczekiwaniami
Listopad 2016
Marzena Korolczuk
Działania w ramach  Tygodnia Edukacji Globalnej:
·         Udział uczniów PG 9 w projektach międzynarodowych „Culture for peace” oraz „Living Peace Sign Event2016 – Global Education Week 2016”

·         Pogłębianie wiedzy naszych uczniów dotyczącej edukacji globalnej
·         Nawiązanie współpracy z uczniami z innych szkół, także europejskich
·         Doskonalenie umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim
Listopad 2016
Iwona Gawryluk, Katarzyna Suchocka – Żukowska
Działania w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej:

·         Zastosowanie podczas lekcji metody CLIL (AContent and Language Integrated Learning Lessons). Uczniowie wykonywali papierowe gołębie zgodnie z instrukcjami nauczycielek w języku angielskim

·         Wykorzystanie podczas lekcji nowych metod nauczania, o których nauczyciele dowiedzieli się podczas mobilności
·         uatrakcyjnienie nauczania języka angielskiego w szkole
·         doskonalenie umiejętności językowych naszych uczniów
Listopad 2016
Katarzyna Suchocka – Żukowska, Bożena Teleszewska
Artykuł w „Podlaskich Wieściach Oświatowych” dotyczący realizacji  projektu „Szkoła otwarta na Europę”

·         Promocja projektu „Szkoła otwarta na Europę” w województwie podlaskim („Podlaskie Wieści Oświatowe” prezentowane są na stronie Kuratorium Podlaskiego
·         Dzielenie się doświadczeniami i pomysłami z innymi nauczycielami, możliwość nawiązania współpracy przy realizacji kolejnych projektów
·         Prezentacja działań w PG9 na szerszym forum
·         Rozpropagowanie programu Erasmus+ wśród innych szkół

Listopad 2016
Iwona Gawryluk
Udział uczniów klasy IIc i IId w międzynarodowym konkursie Global Quizizz. Konkurs dotyczy kwestii globalnych, odbywa się w języku angielskim

·         Doskonalenie wiedzy i umiejętności językowych uczniów naszej szkoły
·         Poszerzanie ich świadomości dotyczących ważnych kwestii globalnych
Listopad 2016
Katarzyna Suchocka – Żukowska, Bożena Teleszewska
Dokonanie ewaluacji uczestników projektu „szkoła otwarta na Europę” z odbytej mobilności w Brighton

·         Podsumowanie efektów mobilności w ramach projektu Erasmus + oraz skonfrontowanie ich z oczekiwaniami
Listopad 2016
Iwona Gawryluk
Początek realizacji projektu e-twinning Christmas Traditions. W projekcie uczestniczą uczniowie klasy Ic PG9 w Białymstoku i uczniowie litewskiej szkoły w Alytaus Likiskeli
·         Współpraca z litewską  szkołą w zakresie doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim
·         Wymiana doświadczeń
·         Pogłębianie wiedzy na temat kultury i historii obu krajów

Listopad 2016
Alfred Komar, Sergio Aparicio-  Peralta, Norbert Toruński

Szkolenie rady pedagogicznej po mobilności w Cork
·         Podczas rady pedagogicznej   uczestnicy kursów językowych w  Cork przedstawili szczegółowe informacje dotyczące organizacji kursów, programu oraz efektów pobytu w szkole językowej, podzielili się swoimi wnioskami i doświadczeniami zdobytymi podczas wyjazdu
·         Motywacja kolegów i koleżanek do udziału w przyszłych projektach
·         Usystematyzowanie korzyści płynących z mobilności
·         Podzielenie się doświadczeniami zdobytym podczas wyjazdu


Grudzień 2016
Agnieszka Roszkowska
O czworokątach po angielsku – lekcja matematyki w klasie If

·         Doskonalenie znajomości języka angielskiego


Grudzień 2016
Iwona Gawryluk
Życzenia świąteczne dla królowej Elżbiety II przygotowane przez uczniów klasy IC

·         Doskonalenie znajomości języka angielskiego
·         promowanie języka angielskiego, kultury, tradycji krajów anglojęzycznych

Grudzień 2016
Katarzyna Suchocka – Żukowska, Bożena Teleszewska
Przygotowanie quizu online Brighton Quiz PG 9 na platformie Kahoot.it.
Platforma Kahoot.it pozwala na tworzenie przez nauczycieli min. własnych quizów gramatycznych czy leksykalnych

·         Stworzenie przystępnej  i atrakcyjnej dla uczniów formy nabywania umiejętności językowych
·         zaangażowanie uczniów
·         doskonalenie znajomości języka angielskiego

Grudzień 2016
Marzena Korolczuk, Agnieszka Roszkowska
Udział w projekcie „Język angielski – wolność mówienia” – kurs języka angielskiego

·         Kontynuacja nauki języka angielskiego w związku z udziałem nauczycieli w kursie językowym na Malcie
Grudzień 2016
Iwona Gawryluk
Zastosowanie nowej technologii komunikacyjno – informacyjnej – todaysmeet. Narzędzie pozwala uczyć kreatywnego pisania, dyskutowania oraz argumentowania w języku angielskim.

·         Stworzenie przystępnej  i atrakcyjnej dla uczniów formy nabywania umiejętności językowych
·         zaangażowanie uczniów
·         doskonalenie znajomości języka angielskiego

Grudzień 2016
Marzena Korolczuk

Szkolenie z pierwszej pomocy w języku angielskim przeprowadzone dla rodziców uczniów PG9 w Białymstoku.

·         Doskonalenie znajomości języka angielskiego przez uczniów
·         Doskonalenie znajomości języka angielskiego przez rodziców
·         Promocja projektu „Szkoła otwarta na Europę”

Grudzień 2016
Anna Aparicio - Peralta
Dzień Hiszpański „Tradycje Bożonarodzeniowe w Hiszpanii” - warsztaty przeprowadzone przez uczniów klas dwujęzycznych dla uczniów  innych szkół dotyczące tradycji bożonarodzeniowych w Hiszpanii

·         Nawiązanie współpracy z innymi szkołami
·         Pogłębianie zainteresowania Hiszpanią i krajami hiszpańskojęzycznymi
·         Doskonalenie umiejętności w zakresie posługiwania się językiem hiszpańskim
·         Promocja projektu „Szkoła otwarta na Europę” wśród białostockich szkół
·          
Styczeń 2016
Iwona Gawryluk
Beata Oniśko
Udział w Ogólnopolskim Dniu Informacyjnym  Erasmus + w Warszawie

·         Pogłębianie wiedzy uczestników projektu na temat e-twinningu oraz konstruowania prawidłowych wniosków o uczestnictwo w projektach unijnych

Styczeń 2016
Katarzyna Suchocka – Żukowska, Bożena Teleszewska, Anna Aparicio – Peralta
Szkolenie rodziców przeprowadzone podczas zebrań „ Jak pomóc dziecku w nauce języka obcego?”
·         Rodzice otrzymali konkretne wsparcie od nauczycieli biorących udział w kursach metodycznych za granicą w ramach Erasmus + dotyczące pomocy dzieciom w nauce języków obcych. Zostali zapoznani z metodami, narzędziami, portalami i stronami internetowymi, które mogą pomóc w nauce języków obcych

·         Promocja projektu „Szkoła otwarta na Europę” wśród mieszkańców Białegostoku
Styczeń 2016
Katarzyna Anikiej
„Razem czy osobno” – debaty oksfordzkie w klasach dwujęzycznych hiszpańskich dotyczące separatyzmów w Hiszpanii
·         Pogłębianie zainteresowania Hiszpanią i krajami hiszpańskojęzycznymi
·         Doskonalenie umiejętności językowych
·         Doskonalenie umiejętności przedstawiania własnego zdania, punktu widzenia, argumentowania