poniedziałek, 19 grudnia 2016

Używamy nowych technologii inforacyjno - komunikacyjnych na lekcji jezyka angielskiego

 Wraz z uczniami  klasy Ic i Ig  wykorzystujemy na lekcji języka angielskiego  śwetne narzędzie komunikcyjno - informacyjne jakim jest todaysmeet. Jest to idealne rozwiązanie, aby uczyć kreatywnego pisania, wyrażania myśli, dyskutowania i argumentowania, a także prowadzenia dyskusji online. Uczniowie są bardzo zaanagażowani w konwersacje na komunikatorze todaysmeet, doskonaląc swoje umiejetności lingwityczne.

niedziela, 18 grudnia 2016

Brighton Kahoot objęło już niemal całą szkołę!

Coraz więcej uczniów Publicznego Gimnazjum nr 9 w Białymstoku objęło szaleństwo  Brighton Quiz Pg9
Rywalizacja, sprawdzenie się i atrakcyjna forma quizu porywają i aktywizują nastolatki. Zobaczcie sami!

niedziela, 11 grudnia 2016

Język angielski - wolność mówienia.

Zarażona nauką bez granic na Malcie w ubiegłym roku, postanowiłam dalej kontynuować kurs języka angielskiego. W tym roku ruszył projekt w Akademii Nauki: Język angielski - wolność mówienia - dzięki któremu mogę uczestniczyć w 160 godzinach kursu metodą mieszaną tzn.  tradycyjną - 80 godzin oraz tyle samo metodą Callana. Mam nadzieję, że moja bariera językowa, którą zaczęłam przełamywać dzięki udziałowi w programie Erasmus+, wreszcie zostanie całkowicie spalona. Na pewno motywacja do nauki języka angielskiego ciągle jest duża.

środa, 7 grudnia 2016

Brighton kahoot - let's play!

W czasie kursu metodycznego w Brighton poznałyśmy bardzo atrakcyjne dla młodzieży i nauczyciela narzędzie do tworzenia quizów online. Platforma KAHOOT.IT, bo o niej mowa, umożliwia korzystanie z zasobów platformy lub tworzenia przez nauczyciela własnych quizów gramatycznych, leksykalnych lub innych. Istniejący quiz jest dostępny online wszystkim zalogowanym w serwisie kahoot użytkownikom. Aby zagrać w grę z kahoot należy mieć komputer z dostępem do Internetu, rzutnik oraz grupę młodzieży wyposażoną w smartfony z dostępem do internetu, co w dzisiejszych czasach nie jest niczym trudnym:) Korzystając z tych wszystkich wynalazków mamy gwarancję efektywnej lekcji, atrakcyjnej i całkowicie multimedialnej lekcji. Jak nie skorzystać z takiej możliwości?

Wspólnie z grupą młodzieży z naszej szkoły, wyposażonej w wiedzę o Brighton z prezentacji przedstawionej w październiku w ramach dzielenia się wiedzą i doświadczeniami ze społecznością szkolną, przygotowałyśmy quiz, który jest dostępny na platformie Kahoot.it pod nazwą BRIGHTON QUIZ PG9 - zapraszamy wszystkich do spróbowania swych sił w quizie. Klasa 2a, autor pytań, już się sprawdziła:)
 

wtorek, 6 grudnia 2016

Piszemy do Królowej

Uczniowie klasy 1 c i klasy IIe napisali życzenia świąteczne do Królowej Elżbiety II. Własnoręcznie wykonaną kartkę świąteczną opatrzyli życzeniami w języku angielskim. Wyrazili rownież swoje zainteresowanie nauką języka angielskiego. Wszyscy licznymi na szybką odpowiedź z Pałacu Buckingham.


niedziela, 4 grudnia 2016

O czworokątach po angielsku

Na lekcji geometrii w klasie I f uczniowie poznawali własności czworokątów. Nazywali je również w języku angielskim. Praca w grupach była doskonałą okazją do wymiany informacji o figurach geometrycznych oraz poznania nowych słówek angielskich stosowanych w matematyce. Po raz kolejny omówiliśmy nazwy działań matematycznych oraz podstawowych pojęć używanych na lekcjach, które znajdują się na naszej tablicy w pracowni nr 50.Kontynuujemy naukę języka angielskiego

Po zakończeniu kursu w szkole językowej na Malcie (październik 2015) postanowiłam kontynuować naukę języka angielskiego w Akademii Nauki w ramach projektu szkoleniowego "Język angielski- wolność mówienia". Głównym celem kursu jest skuteczne i swobodne komunikowanie się w języku angielskim, rozumienie ze słuchu, pokonywanie bariery w mówieniu. Zajęcia będą prowadzone metodą tradycyjną (80 h) oraz metodą bezpośrednią (80h). Myślę, że udział w tym projekcie pozwoli mi podnieść moje kompetencje językowe.

piątek, 2 grudnia 2016

Wymiana mailowa

Uczniowie klasy Ig i Ic doskonalą swoje umiejetności z języka angielskiego  poprzez pisanie wiadomości e-mail z uczniami ze szkoły Alytus Likiskeliai z Litwy http://www.likiskeliai.alytus.lm.lt/ .  Jest to świetny sposób na  zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego, wzmacnienie chęć współpracy z innymi uczniami, a także rozbudzenie zainteresowania  kulturą kraju partnera. Dzięki wymianie e-maili uczniowie rozwijają umiejętność pisania  a także umiejętność interpretacji i rozumienia tekstu.