wtorek, 30 czerwca 2015

Sprawozdanie ze spotkania zespołu realizującego projekt : „Szkoła otwarta na Europę”.

1.      Miejsce:  Publiczne Gimnazjum nr 9 w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 5/7

2.      Termin:  29. 06. 2015r.

3.      Uczestnicy spotkania:
Iwona Gawryluk, Alfred Komar, Agnieszka Roszkowska, Anna Aparicio-Peralta, Sergio Aparicio- Peralta, Marzena Korolczuk, Katarzyna Anikiej, Katarzyna Suchocka – Żukowska, Bożena Teleszewska, Norbert Toruński


4.      Tematyka i przebieg spotkania:
* Ustalenie najbliższych czynności związanych z realizacją projektu:
        -  założenie przez uczestników projektu profili na portalu społecznościowym,
        - przygotowanie szczegółowego harmonogramu działań naszego zespołu

* Doprecyzowanie obowiązków osób biorących udział w projekcie, dokładne omówienie zadań wszystkich uczestników na podstawie analizy wcześniej przygotowanych dokumentów związanych z projektem.

środa, 17 czerwca 2015

Spotkanie zespołuSpotkanie zespołu 15.06.2015
1.       Opracowanie harmonogramu projektu
2.       Opracowanie narzędzi do ewaluacji
3.       Przydział obowiązków każdemu uczestnikowi projektu :
·         Iwona Gawryluk – koordynowanie
·         Alferd Komar – monitoring
·         Agnieszka Roszkowska – dokumentacja
·         Bożena Teleszewska, Katarzyna Żukowska – Suchocka, Anna Aparicio –Peralta – promocja projektu
·         Marzena Korolczuk , Katarzyna Anikiej – raportowanie działań projektu
·         Norbert Torunski, Sergio Aparoicio – Peralta  - obsuga techniczna projektu, strona internetowa  szkoły

poniedziałek, 1 czerwca 2015

Spotkanie zespołuSpotkanie zespołu 29.05.2015
1.       Opracowanie Regulaminu projektu
2.       Wyznaczenie działań na rok szkolny 2015/2016