piątek, 25 września 2015

Spotkanie zespołu

Sprawozdanie ze spotkania zespołu realizującego projekt : „Szkoła otwarta na Europę”.

1.      Miejsce:  Publiczne Gimnazjum nr 9 w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 5/7

2.      Termin:  24. 09. 2015r.


3.      Uczestnicy spotkania:

Iwona Gawryluk, Alfred Komar, Agnieszka Roszkowska, Anna Aparicio-Peralta, Sergio Aparicio- Peralta, Marzena Korolczuk, Katarzyna Anikiej, Katarzyna Suchocka – Żukowska, Bożena Teleszewska, Norbert Toruński


4.      Tematyka i przebieg spotkania:

·         Przedstawienie przez uczestników projektu szczegółowych harmonogramów działań w ramach projektu

·         Omówienie i dyskusja dotycząca zadań i konkretnych przedsięwzięć w ramach projektu


·         Sprawy związane z pierwszą mobilnością nauczycieli  - kursy języka angielskiego na Malcie