środa, 8 lutego 2017

Ewaluacja uczestników projektu - mobilność Cork


„Szkoła otwarta na Europę” realizowanego przez  Publiczne Gimnazjum nr  9 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku w ramach akcji:


MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ PROGRAMU ERASMUS+


ANKIETA 2 – PO POWROCIE - Mobilność 2

Po zakończeniu mobilności  uczestnicy wypełnili ankiety, w których miały odpowiedzieć na następujące pytania:

1. Czy otrzymałeś  wystarczające wsparcie z instytucji przyjmującej przed i w czasie wyjazdu?

2. Jak oceniasz przydatność kursu odbytego w ramach projektu?

3. Czy jesteś zadowolony z korzyści zawodowych i osobistych wynikających z wyjazdu?

4. Czy uczestnictwo w kursie  w ramach projektu „Szkoła otwarta na Europę” będzie przydatne w Twojej pracy zawodowej?

5. Czy udział w mobilności spełnił  Twoje oczekiwania pod względem  poznania nowoczesnych technik i metod nauczania, technologii, etc.?

6. Czy kontakty, jakie nawiązałaś/eś podczas mobilności wpłyną na twoją pracę zawodową?

7. Czy w rezultacie Twoich doświadczeń jako uczestnika mobilności  jesteś zainteresowana/-y uczestnictwem w przyszłych projektach?

8. Prosimy o  wskazanie innych uwag dla przyszłych uczestników projektu związanych  z Twoją instytucją przyjmującą i miejscem Twojego pobytu. Na co należy zwrócić szczególną uwagę?


Osoby uczestniczące odpowiedziały „zdecydowanie tak” na pytania 1,2,3,6 i 7 ankiety, jedna z nich ocenia przydatność kursu jako dobry, dwie osoby uznały, że są raczej zadowolone z korzyści zawodowych i osobistych wynikających z wyjazdu. Na pytanie 4 i 5 wszystkie osoby odpowiedziały „raczej tak” i uznały, że ich udział w mobilności "raczej" spełnił oczekiwania pod względem  poznania nowoczesnych technik i metod nauczania, technologii. Jeśli natomiast chodzi o przydatność odbytego kursu dwóch uczestników oceniła go, jako bardzo dobry i jeden, jako dobry. Żaden z uczestników mobilności  nie zgłosił uwag dotyczących projektu i organizacji mobilności.

WNIOSKI

  • UDZIAŁ W MOBILNOŚCI SPEŁNIŁ CAŁKOWICIE OCZEKIWANIA UCZESTNIKÓW PROJEKTU.
  • UDZIAŁ W KURSACH WPŁYNĄ POZYTYWNIE NA REALIZACJĘ ZAŁOŻONYCH CELÓW PROJEKTU. 
  • UDZIAŁ W KURSACH WPŁYWA  ZDECYDOWANIE NA POPRAWĘ JAKOŚCI PRACY ZAWODOWEJ UCZESTNIKÓW.

wtorek, 7 lutego 2017

Projekt e-Twinning.

Kolejny projekt e-Twinning za nami 🙂 Uczniowie klasy Ic w ramach Koła Europejskiego zrealizowali międzynarodowy projekt "Christams Traditions" z uczniami z Litwy. Była to doskonała okazja do poszerzenia wiedzy na temat tradycji i kultury kraju partnerskiego oraz doskonalenia umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim.

poniedziałek, 6 lutego 2017

List od Królowej

Doczekaliśmy się odpowiedzi na list od Królowej Elżbiety II -Jej Wysokość przesyła pozdrowienia. Królowa Elżbieta II napisała do uczniów klasy IC Publicznego Gimnazjum nr 9, w którym to  już od września powstanie Szkoła Podstawowa nr 24. Jest to odpowiedź na list, który napisali uczniowie klasy Ic  z panią Iwoną Gawryluk w ramach Koła Europejskiego. Wiadomość od samej Królowej Elżbiety II przyszła w pierwszym dniu po feriach zimowych i została wysłana z Sandringham House - wiejskiej rezydencji królewskiej położonej w hrabstwie Norfolk. Pismo w jej imieniu podpisała Richenda Elten - ciesząca się największym zaufaniem dama dworu. Uczniowie klasy IC są very happy 💕💕