poniedziałek, 19 grudnia 2016

Używamy nowych technologii inforacyjno - komunikacyjnych na lekcji jezyka angielskiego

 Wraz z uczniami  klasy Ic i Ig  wykorzystujemy na lekcji języka angielskiego  śwetne narzędzie komunikcyjno - informacyjne jakim jest todaysmeet. Jest to idealne rozwiązanie, aby uczyć kreatywnego pisania, wyrażania myśli, dyskutowania i argumentowania, a także prowadzenia dyskusji online. Uczniowie są bardzo zaanagażowani w konwersacje na komunikatorze todaysmeet, doskonaląc swoje umiejetności lingwityczne.

niedziela, 18 grudnia 2016

Brighton Kahoot objęło już niemal całą szkołę!

Coraz więcej uczniów Publicznego Gimnazjum nr 9 w Białymstoku objęło szaleństwo  Brighton Quiz Pg9
Rywalizacja, sprawdzenie się i atrakcyjna forma quizu porywają i aktywizują nastolatki. Zobaczcie sami!

niedziela, 11 grudnia 2016

Język angielski - wolność mówienia.

Zarażona nauką bez granic na Malcie w ubiegłym roku, postanowiłam dalej kontynuować kurs języka angielskiego. W tym roku ruszył projekt w Akademii Nauki: Język angielski - wolność mówienia - dzięki któremu mogę uczestniczyć w 160 godzinach kursu metodą mieszaną tzn.  tradycyjną - 80 godzin oraz tyle samo metodą Callana. Mam nadzieję, że moja bariera językowa, którą zaczęłam przełamywać dzięki udziałowi w programie Erasmus+, wreszcie zostanie całkowicie spalona. Na pewno motywacja do nauki języka angielskiego ciągle jest duża.

środa, 7 grudnia 2016

Brighton kahoot - let's play!

W czasie kursu metodycznego w Brighton poznałyśmy bardzo atrakcyjne dla młodzieży i nauczyciela narzędzie do tworzenia quizów online. Platforma KAHOOT.IT, bo o niej mowa, umożliwia korzystanie z zasobów platformy lub tworzenia przez nauczyciela własnych quizów gramatycznych, leksykalnych lub innych. Istniejący quiz jest dostępny online wszystkim zalogowanym w serwisie kahoot użytkownikom. Aby zagrać w grę z kahoot należy mieć komputer z dostępem do Internetu, rzutnik oraz grupę młodzieży wyposażoną w smartfony z dostępem do internetu, co w dzisiejszych czasach nie jest niczym trudnym:) Korzystając z tych wszystkich wynalazków mamy gwarancję efektywnej lekcji, atrakcyjnej i całkowicie multimedialnej lekcji. Jak nie skorzystać z takiej możliwości?

Wspólnie z grupą młodzieży z naszej szkoły, wyposażonej w wiedzę o Brighton z prezentacji przedstawionej w październiku w ramach dzielenia się wiedzą i doświadczeniami ze społecznością szkolną, przygotowałyśmy quiz, który jest dostępny na platformie Kahoot.it pod nazwą BRIGHTON QUIZ PG9 - zapraszamy wszystkich do spróbowania swych sił w quizie. Klasa 2a, autor pytań, już się sprawdziła:)
 

wtorek, 6 grudnia 2016

Piszemy do Królowej

Uczniowie klasy 1 c i klasy IIe napisali życzenia świąteczne do Królowej Elżbiety II. Własnoręcznie wykonaną kartkę świąteczną opatrzyli życzeniami w języku angielskim. Wyrazili rownież swoje zainteresowanie nauką języka angielskiego. Wszyscy licznymi na szybką odpowiedź z Pałacu Buckingham.


niedziela, 4 grudnia 2016

O czworokątach po angielsku

Na lekcji geometrii w klasie I f uczniowie poznawali własności czworokątów. Nazywali je również w języku angielskim. Praca w grupach była doskonałą okazją do wymiany informacji o figurach geometrycznych oraz poznania nowych słówek angielskich stosowanych w matematyce. Po raz kolejny omówiliśmy nazwy działań matematycznych oraz podstawowych pojęć używanych na lekcjach, które znajdują się na naszej tablicy w pracowni nr 50.Kontynuujemy naukę języka angielskiego

Po zakończeniu kursu w szkole językowej na Malcie (październik 2015) postanowiłam kontynuować naukę języka angielskiego w Akademii Nauki w ramach projektu szkoleniowego "Język angielski- wolność mówienia". Głównym celem kursu jest skuteczne i swobodne komunikowanie się w języku angielskim, rozumienie ze słuchu, pokonywanie bariery w mówieniu. Zajęcia będą prowadzone metodą tradycyjną (80 h) oraz metodą bezpośrednią (80h). Myślę, że udział w tym projekcie pozwoli mi podnieść moje kompetencje językowe.

piątek, 2 grudnia 2016

Wymiana mailowa

Uczniowie klasy Ig i Ic doskonalą swoje umiejetności z języka angielskiego  poprzez pisanie wiadomości e-mail z uczniami ze szkoły Alytus Likiskeliai z Litwy http://www.likiskeliai.alytus.lm.lt/ .  Jest to świetny sposób na  zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego, wzmacnienie chęć współpracy z innymi uczniami, a także rozbudzenie zainteresowania  kulturą kraju partnera. Dzięki wymianie e-maili uczniowie rozwijają umiejętność pisania  a także umiejętność interpretacji i rozumienia tekstu.

środa, 30 listopada 2016

Szkolenie Rady Pedagogicznej PG 9 w Białymstoku - mobilność w Salamance

    Podczas październikowej Rady Pedagogicznej w Publicznym Gimnazjum nr 9 w Białymstoku przedstawiłyśmy naszym koleżankom i kolegom refleksje i wnioski dotyczące naszego pobytu w Salamance, zapraszamy do zapoznania się z prezentacją z mobilności w tym pięknym hiszpańskim mieście.
Autorki - Kasia Anikiej i Ania Aparicio - Peralta.Szkolenie Rady Pedagogicznej - mobilność Cork

W listopadzie zapoznałyśmy Radę Pedagogiczną Publicznego Gimnazjum nr 9 w Białymstoku z prezentacją z mobilności w Cork, którą odbyliśmy w październiku 2016 roku.

Zapraszamy do obejrzenia:)


poniedziałek, 28 listopada 2016

Projekt e-twinning po raz kolejny w murach naszej szkoły

Uczniowie klasy Ic realizują projekt etwinning z uczniami ze szkoły litewskiej w Alytaus Likiškėli. Tematem projektu są tradycje bożonarodzeniowe.

Christmas Traditions


About the project
The project targets 13-14 years old students. The working language is English. The duration of the project is 4 weeks. The aims of the project are to increase students' curiosity and interest in Christmas traditions, to stimulate their wish to learn about the traditions in the other country, to encourage students to learn Christmas songs or carols
Aims
To raise awareness and appreciation of Christmas traditions.
To help students to understand that traditions are very important and can vary or be the same in different countries.
To promote communication between cultures.

Work process
Students exchange information about Christmas traditions.
1. Students look for information on the topic and create Power Point presentation to 16th December.
2. Share the presentations 16th - 23rd December.
3. The recording of a Christmas song or carol performed by students to 23rd December.

Expected results
To produce Power Point presentations about Christmas traditions.
To learn about Christmas traditions in partner's country.
To learn a simple Christmas song or carol and sing it to the partners.

niedziela, 27 listopada 2016

Ewaluacja uczestników projektu z odbytej mobilności – Brighton 2016


EWALUACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 
„Szkoła otwarta na Europę”
realizowanego przez  Publiczne Gimnazjum nr  9 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku w ramach akcji

 
MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ PROGRAMU ERASMUS+
 
Ewaluacja uczestniczek mobilności  odbyła się na wszystkich etapach realizacji.

 
ANKIETA 1 – PRZED WYJAZDEM- Mobilność 1
Uczestniczki mobilności  na pierwszym spotkaniu otrzymały ankiety, w których miały odpowiedzieć na następujące pytania:
 
1.       Jak ocenia  Pani/Pan długość czasu trwania mobilności?
2.       Czy Pani/Pana zdaniem  uczestnictwo w mobilności zwiększy swobodę komunikowania się w języku obcym?
3.       Czy Pani/Pana zdaniem  uczestnictwo w mobilności wpłynie na rozwój zawodowy?
4.       Czy Pani/Pana zdaniem  uczestnictwo w mobilności pozwoli poznać kulturę i historię państw, do których planowany jest wyjazd?
5.       Czy Pani/Pana zdaniem  wyjazd pozwoli na poznanie nowych technologii  informacyjnych
 i zastosowanie ich  w praktyce?
6.       Czy Pani/Pana zdaniem zdobyte podczas mobilności doświadczenia wpłyną na poprawienie jakości pracy?
7.       Czy ma Pan/Pani jakieś szczególne oczekiwania związane z wyjazdem?
 
 
Wyniki ankiety:
 
Obie uczestniczki mobilności uznały, że czas trwania mobilności jest właściwy, a uczestnictwo w mobilności zdecydowanie zwiększy ich swobodę komunikowania się w języku obcym i zdecydowanie wpłynie na ich rozwój zawodowy. Poza tym, obie uczestniczki  uznały, że uczestnictwo w mobilności zdecydowanie pozwoli poznać kulturę i historię państw, do których planowany jest wyjazd. W podobny sposób oceniono możliwość poznania nowych technologii  informacyjnych i zastosowania ich  w praktyce - obie uczestniczki stwierdziły, że udział w kursie zdecydowanie podwyższy ich kompetencje w tej dziedzinie. Obie osoby stwierdziły, że zdobyte podczas mobilności doświadczenia zdecydowanie  wpłyną na poprawienie jakości pracy.
Żadna z uczestniczek nie miała szczególnych oczekiwań związanych z wyjazdem.
 
Ewaluacja prowadzono była podczas trwania projektu (w trakcie mobilności) przez  stały kontakt mailowy i telefoniczny. Stwierdzono duże zadowolenie z organizacji oraz programów  kursów  wśród uczestniczek mobilności. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości  wynikających ze złego przygotowania uczestniczek do mobilności  oraz żadnych zastrzeżeń do programu.
 
ANKIETA 2 – PO POWROCIE - Mobilność 1
 
Po zakończeniu mobilności  uczestniczki wypełniły ankiety, w których miały odpowiedzieć na następujące pytania:
 
1.       Czy otrzymałeś  wystarczające wsparcie z instytucji przyjmującej przed i w czasie wyjazdu?
2.       Jak oceniasz przydatność kursu odbytego w ramach projektu?
3.       Czy jesteś zadowolony z korzyści zawodowych i osobistych wynikających z wyjazdu?
4.       Czy uczestnictwo w kursie  w ramach projektu „Szkoła otwarta na Europę” będzie przydatne w Twojej pracy zawodowej?
5.       Czy udział w mobilności spełnił  Twoje oczekiwania pod względem  poznania nowoczesnych technik i metod nauczania, technologii, etc.?
6.       Czy kontakty, jakie nawiązałaś/eś podczas mobilności wpłyną na twoją pracę zawodową?
7.       Czy w rezultacie Twoich doświadczeń jako uczestnika mobilności  jesteś zainteresowana/-y uczestnictwem w przyszłych projektach?
8.       Prosimy o  wskazanie innych uwag dla przyszłych uczestników projektu związanych  z Twoją instytucją przyjmującą i miejscem Twojego pobytu. Na co należy zwrócić szczególną uwagę?
 
 
Obie uczestniczki odpowiedziały „zdecydowanie tak” na pytania 1,3,4,6 i 7 ankiety, jedna z nich uznała, że udział w mobilności "raczej" spełnił jej oczekiwania pod względem  poznania nowoczesnych technik i metod nauczania, technologii, podczas gdy druga uznała swoje oczekiwania w tej kwestii za całkowicie spełnione. jeśli chodzi o przydatność odbytego kursu 50% uczestników oceniła go jako dobry i 50%, jako dobry. Żadna z uczestniczek mobilności  nie zgłosiła uwag dotyczących projektu i organizacji mobilności.
 
WNIOSKI

 
  • UDZIAŁ W MOBILNOŚCI SPEŁNIŁ CAŁKOWICIE OCZEKIWANIA UCZESTNIKÓW PROJEKTU.
  • UDZIAŁ W |OBU KURSACH METODYCZNYM WPŁYWA NA REALIZACJĘ ZAŁOŻONYCH CELÓW PROJEKTU. 
  • UDZIAŁ W KURSACH WPŁYWA  ZDECYDOWANIE NA POPRAWĘ JAKOŚCI PRACY ZAWODOWEJ UCZESTNIKÓW.

Global Quizizz

17 listopada uczniowie klasy IIc i IId wzięli udział w międzynarodowym konkursie Global Quizizz w języku angielskim. Była to doskonałą okazja do sprawdzenia swojej wiedzy na temat problemów otaczajcaego nas świata, a także udoskonalenie umiejętności językowych.  W tym samym czasie wielu uczniów z różnych krajów mierzyło się z wiedzą globalną w języku angielskim.


Atykuł w "Wieściach Oświatowych "
„Szkoła otwarta na Europę” – nauczyciele Publicznego Gimnazjum nr 9  w Brighton (Anglia)
Nauczycielki języka angielskiego Bożena Ewa Teleszewska i Katarzyna Żukowska-Suchocka spędziły 2 tygodnie w Brighton, malowniczym, nadmorskim kurorcie na południu Anglii. W dniach 17-29 lipca 2016 brały tam udział w szkoleniach metodycznych dla nauczycieli języków obcych Aspects of Teaching English (Aspecty Nauczania Języka Angielskiego) oraz Language, Methodology, and Culture (Język, Metodyka i Kultura).
Program Erasmus+, w ramach którego odbył się wyjazd, otworzył jego uczestnikom podwoje świata kultury anglojęzycznej oraz nowinek i trendów w metodyce nauczania języków obcych. Wyjazd zaowocował też nowymi kontaktami z nauczycielami języka angielskiego z siedmiu krajów Europy: Włoch, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Austrii, Węgier i Czech!
Obydwa kursy metodyczne prowadzone były w przepięknych wnętrzach szkoły językowej English Language Center w Brighton, która mieści się w zabytkowym XIX-wiecznym okazałym budynku, niegdyś rezydencji jednego z tutejszych arystokratów. Kursy charakteryzowały się intensywnością i różnorodnością treści i metod, a ich głównym celem było wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności oraz nowe techniki przydatne w nauczaniu języków obcych w szkole. Kurs Language, Methodology, and Culture wprowadzał również elementy wiedzy o współczesnej kulturze Anglii.
Kursy prowadzone były przez charyzmatycznych trenerów (Steve’a Jones’a i Martyna Forda), którzy oczarowali uczestników swoim profesjonalizmem, serdecznością i ogromem wiedzy na tematy związane z metodyką i kulturą. Każdy dzień w angielskiej szkole obfitował w nowe doświadczenia i dostarczał porcji gotowych do wykorzystania na lekcji pomysłów na uczenie gramatyki, wymowy, wykorzystywania Internetu, czy też wprowadzanie dramy, gier i opowiadań. Ciekawą sesją treningowa była ta poświęcona planowaniu zajęć metodą Task Based Learning (TBS), która w swoim założeniu wymusza pracę uczniów w zespołach oraz wykorzystywanie naturalnego, autentycznego języka komunikacji.
Dużym wyróżnieniem było zaproszenie obu pań na konferencję językową nauczycieli hrabstwa Sussex, gdzie brały udział w dwóch seminariach prowadzonych przez Martyna Forda i Edwarda Russella dotyczących szeroko pojętej kultury oraz myślenia krytycznego.
Pobyt w Brighton to również niepowtarzalna możliwość poznania kultury angielskiej „od kuchni”. Międzynarodowa grupa nauczycieli uczestnicząca w kursach spędzała popołudnia i wieczory na poznawaniu piękna południowej Anglii. Europejski team podziwiał między innymi: białe klify Seven Sisters, malownicze, historyczne miasteczka Lewis i Rottingdean (z Ogrodami Kiplinga) i ogromny zamek w Arundel. Samo Brighton zaskoczyło mnogością atrakcji, w tym słynnym pałacem króla Jerzego IV – „Brighton Pavilion i przepiękną kamienistą plażą ze słynnym molo. Nieodłącznym elementem wyjazdów turystycznych była „angielska herbatka”, którą zwykle spożywa się w Anglii z pysznymi ciasteczkami z masłem, bitą śmietaną i dżemem, zwanymi scones.
Udany pod każdym względem wyjazd Erasmus+ to pigułka pozytywnego myślenia, energii i nowych „nauczycielskich” pomysłów na długi czas. To spojrzenie z innej, radośniejszej perspektywy na zawód nauczyciela i własny rozwój, a nawiązanie wielu znajomości z nauczycielami innych krajów i spędzanie z nimi czasu po zajęciach otworzyło nową drogę współpracy między europejskimi szkołami.
Grupę osób, która skorzystała z angielskiej przygody, trudno jest jednoznacznie sprecyzować. Niewątpliwie, oprócz nauczycieli biorących bezpośredni udział w wyjeździe do Brighton, są to uczniowie gimnazjum (ciekawsze lekcje), rodzice (którzy dowiedzieli się, jak pomagać dzieciom w nauce języka), inni nauczyciele (wyposażeni w nowe środki dydaktyczne) oraz wiele podmiotów środowiska lokalnego. Wyjazd godny polecenia i obietnica niezwykłych, niezapomnianych wrażeń.

Bożena Ewa Teleszewska,
nauczyciel języka angielskiego w Publicznych Gimnazjum nr 9 w Białymstoku