niedziela, 28 lutego 2016

And the Oscar goes to....

 And the Oscar goes to....

Odgrywanie dialogów i scenek w języku obcym nie musi odbywać się w czterech ścianach klasy szkolnej. Wykorzystanie możliwości dostępnych uczniom kamer, aparatów cyfrowych czy telefonów komórkowych nadaje typowym dialogom typu role-play nowego wymiaru, pobudza kreatywność uczniów, motywuje do stosowania języka obcego. Dlatego też filmy nagrywane przez uczniów poza szkołą, prezentujące ich samych w różnych rolach stały się stałym elementem lekcji języka angielskiego i doskonałym materiałem do wykorzystania na kolejnych zajęciach.

Pierwsze zadanie dotyczyło dialogu w restauracji, a oto jak do tematu podeszli uczniowie:)
wyjechali...

założyli wytwórnię filmową...
piątek, 26 lutego 2016

Lekcja otwarta- dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniemDnia 24 .02.2016 przeprowadziłam lekcję otwartą dla nauczycieli naszego gimnazjum  z zastosowaniem metody oceniania kształtującego.  Zapraszam do obejrzenia prezentacji i zapoznania się z konspektem. Lekcja  godna polecenia :) SCENARIUSZ  LEKCJI  JĘZYKA  ANGIELSKIEGO

z zastosowaniem metody oceniania kształtującego
zrealizowanej dnia 24.02.2016. w klasie III d 

                                                Opracowanie i prowadzenie: Iwona Gawryluk


Temat: Illnesses – exam tasks. Choroby– zadania egzaminacyjne.

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:
 •     uczeń  potrafi nazwać wybrane dolegliwości w języku angielskim
 •     uczeń wie jakie znaczenie ma czasownik modalny should / shouldn’t
Cele lekcji:
 • uczeń potrafi udzielić rad za pomocą czasownika should / shouldn’t
 • uczeń potrafi wychwycić informacje z tekstu słuchanego
 • uczeń współpracuje w parze i grupie
 • uczeń wyciąga wnioski 
Cele w języku ucznia: 
 • umiem doradzić koledze co ma zrobić kiedy źle się czuje z zastosowaniem czasownika  should / shouldn’t
 • potrafię powiedzieć co mi dolega
 • rozumiem tekst nagrania i na jego podstawie potrafię udzielić odpowiedzi na pytania 
Nacobezu:
 • znasz słownictwo związane chorobami
 • doradzisz koledze co ma zrobić kiedy źle się czuje z zastosowaniem czasownika should / shouldn’t

Pytanie kluczowe:
·         Jaka struktura językowa jest potrzebna, żeby zrozumieć zalecenia lekarza?

Przebieg lekcji:
 1. Rozgrzewa – English jokes – praca w parach
 1. Podanie i zapisanie tematu lekcji 
 1. Przedstawienie celów lekcji w języku ucznia i ‘nacobezu’
 1. Zapis pytania kluczowego i zapowiedź poszukania odpowiedzi podczas lekcji.
 1. Nawiązanie do tematu lekcji – Why do you go to the doctor? 
 1. Dobieranie nazw chorób do ilustracji oraz uzupełnianie zdań – wyjaśnianie niezrozumiałych wyrazów – podręcznik – praca indywidulana
 1. Wypełnianie luk - http://angielskipodrodze.pl/2013/07/14/czlowiek-health-2/- wspólne uzupełnianie zdań 
 
 1. Gramatyka - should/ shouldn’t
·         Uczniowie wspólnie odpowiadają na pytanie odnośnie użycia czasownika should/ shouldn’t (pytania wyświetlone na rzutniku)
When do we use should / shouldn’t?

 1. Zadania gramatyczne - zabawa grupowa – odgadywanie nazw chorób i udzielanie porad  z zastosowaniem should/shouldn’t – karta pracy
 1. Film - https://www.youtube.com/watch?v=t87VGQ-NlwQudzielanie odpowiedzi na pytania
·         What kind of symptoms does she have?
·         How long has she had these symptoms?
·         What kind of advice does the doctor give for her?

 1. Odpowiedź na pytanie kluczowe:
Jaka struktura językowa jest potrzebna, żeby zrozumieć zalecenia lekarza? 
 1. Praca domowa – ćw. 2/6 str.153 książka ucznia
 1. Uczniowie uzupełniają kartę samooceny.

 Materiały i pomoce dydaktyczne:
·         Projektor multimedialny
·         Radioodtwarzacz
·         Podręcznik
·         Karta pracy
·         Karta samooceny

Metody pracy:
      metoda komunikacyjna (The Communicative Approach)- włączanie ucznia do uczestnictwa w rozmowach toczących się w języku obcym
metoda kognitywna– przyswajanie języka przez ucznia ma charakter innowacyjny, twórczy, prawo do błędów,
metoda naturalna – nauczanie zbliżonej do naturalnej formy komunikacji, wyeliminowanie stresuZałączniki:


 1. CELE

Cele lekcji
 na co będę zwracać uwagę
- potrafisz doradzić koledze co ma zrobić kiedy źle się czuje z zastanawianiem czasownika  should / shouldn’t
- potrafisz powiedzieć co mi dolega
- rozumiesz tekst nagrania i na jego podstawie potrafisz odpowiedzieć na pytania
- znasz słownictwo związane chorobami
- doradzisz koledze co ma zrobić kiedy źle się czuje z zastosowaniem czasownika should / shouldn’t

2. KARTA SAMOOCENY UCZNIA

Lp.
Umiem, potrafię, wiem ....
Bardzo
dobrze
Średnio
Słabo
1
Potrafię wyszukać informacje w tekście mówionym2
Potrafię  doradzić koledze co ma zrobić kiedy źle się czuje z zastanawianiem czasownika should/shouldn’t3
Potrafię powiedzieć co mi dolega

3.ENGLISH JOKES

Patient - Doctor, doctor, everyone keeps ignoring me

Doctor - Next please!

Patient - Doctor, doctor.  Every time I drink a cup of tea, I get a  pain in my eye
Doctor - Take the spoon out of the cup.

Patient - Doctor, doctor, I feel like a bell.

Doctor - Take these pills, and if they don't help, give me a ring4. GAME

 1. I HAVE A HEADACHE
 2. I HAVE A SORE THROAT
 3. I HAVE A STOMACH ACHE
 4. I HAVE A TOOTHACHE
 5. I HAVE A HEART ATTACK
 6. I HAVE A  RASH
 7. I HAVE A FLU
 8. I HAVE A RUNNY NOSE