wtorek, 1 grudnia 2015

Udział w kursie z języka angielskiego poprzedzającym wyjazd na Maltę          Dzięki udziałowi w programie Erasmus+ mogłyśmy z koleżanką Agnieszką uczęszczać na zajęcia z języka angielskiego, które pomogły nam przypomnieć i usystematyzować dotychczasową wiedzę i umiejętności językowe. Od 03.09.2015 r. do 30.09.2015 dzięki zaangażowaniu jednego
z lektorów - p. Sylwi Szarejko ze szkoły językowej "Moose" nasza mobilność na Malcie była bardziej efektywna. 
          Udział w zajęciach pomógł nam z pewnością lepiej przygotować się do testu, który kwalifikował nas do poziomu grup nauczania oraz nabrałyśmy większej pewności siebie i od pierwszych dni na Malcie starałyśmy się używać języka angielskiego w codziennej komunikacji.
           Dodatkowo również nasza koordynatorka - Iwona na spotkaniach wrześniowych przybliżała nam kulturę, zwyczaje krajów anglojęzycznych. Jej długoletnie doświadczenie dydaktyka pomogło nam zrozumieć pewne zachowania, niuanse związane ze zwyczajami Anglików, Amerykanów oraz innych narodowości używających języka angielskiego jako urzędowego.
            Kurs językowy zakończyłyśmy ankietą ewaluacyjną, która sprawdzała przydatność organizowania takich zajęć. Z ankiety wynikało, że przed rozpoczęciem kursu poziom znajomości języka angielskiego oceniałyśmy jako niski, natomiast po zakończonych zajęciach  obopólnie uznałyśmy, że poziom wiedzy wzrósł do poziomu średniego. Również metody, forma i tematyka zajęć była optymalnie dostosowana do naszych potrzeb. Po ukończeniu kursu szczególnie poprawiły się nasze kompetencje w zakresie wymowy i akcentowania oraz konwersacji w języku angielskim.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz